Hogeschool van Amsterdam

Master Urban Management

Urban Management. Master, deeltijd

Grote steden hebben te maken met veelzijdige vraagstukken en complexe uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie, bereikbaarheid en veiligheid. Dat vraagt om professionals die grip hebben op een divers stakeholdersveld van burgers, bestuurders en bedrijven. Met de master Urban Management ontwikkelt u zich in twee jaar tot een stedelijke professional die het verschil maakt in de stad.

Video: Studenten en docenten aan het woord

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Voor wie?

U werkt als professional aan stedelijke vraagstukken. U wordt in uw werk geconfronteerd met complexe governance-kwesties waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan: het probleem is vaak veelzijdig, er zijn veel partijen betrokken met verschillende belangen en de aanpak vergt innovatieve interventies waarbij betrokkenen onderling moeten samenwerken.

U bent op zoek naar methoden om met deze complexiteit om te gaan en wilt uw persoonlijke effectiviteit hierin vergroten. U heeft daarbij behoefte aan:

 • Meer kennis over het sturen van een stakeholdersveld;
 • Het ontwikkelen van uw onderzoeks – en managementvaardigheden;
 • Actuele kennis en methoden om uw beleidskeuzes te onderbouwen;
 • Het verbreden van uw netwerk met stedelijke professionals;
 • Een masterdiploma om te groeien naar een managementfunctie.

WAAROM URBAN MANAGEMENT AAN DE HVA

 • Gedreven docenten en inspirerende gastsprekers uit praktijk en wetenschap;
 • Uw medestudenten komen niet uit de schoolbanken, maar nemen – net als u – minstens 3 jaar werkervaring, voorbeelden en vraagstukken mee van diverse werkgevers;
 • De stad Amsterdam als uw laboratorium voor de gemeenschappelijke onderzoeksopdracht;
 • Uw werkervaring en die van uw medestudenten staan centraal in het onderwijs, waarbij u wordt uitgedaagd deze te verdiepen met theoretische kennis en te verrijken met praktische vaardigheden;
 • Veel aandacht voor en begeleiding bij uw persoonlijke ontwikkeling met 1-op-1 coaching;
 • Na afronding van de master Urban Management voert u de titel Master of Arts (MA).

Deze tweejarige master is opgebouwd uit vier semesters. In deze semesters komen drie leerlijnen terug: 1) In de kennislijn leert u, naast klassieke bestuurskundige theorieën en methoden, state-of-the-art inzichten over de aanpak van grootstedelijke vraagstukken. 2) In de vaardighedenlijn ontwikkelt u onderzoeks- en managementvaardigheden. 3) In de integrale lijn past u de kennis en inzichten uit de kennislijn en vaardighedenlijn toe op een concreet praktijkvraagstuk.

Lees meer

Tijdens de master ontwikkelt u kennis, vaardigheden en een houding waarmee u een sleutelpositie inneemt bij de aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Lees meer

Om deel te nemen aan deze master heeft u een afgeronde bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau. Daarnaast heeft u minimaal drie jaar relevante werkervaring. De master is praktijkgericht, en het is van belang dat u een werkomgeving heeft waar u de opgedane kennis en vaardigheden direct kunt toepassen.

Lees meer

De master gaat van start eind augustus 2020. U wordt tot de master toegelaten als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt naar aanleiding van uw toelatingsgesprek.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht