Hogeschool van Amsterdam

Master Urban Management

Urban Management. Master, deeltijd

Grote steden hebben te maken met veelzijdige vraagstukken en complexe uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie, bereikbaarheid en veiligheid. Dat vraagt om professionals die grip hebben op een divers stakeholdersveld van burgers, bestuurders en bedrijven. Met de master Urban Management ontwikkelt u zich in twee jaar tot een stedelijke professional die het verschil maakt in de stad.

Video: Studenten, docenten en alumni aan het woord

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Voor wie?

U werkt als stedelijke professional aan complexe vraagstukken waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan: het probleem is vaak veelzijdig, er zijn veel partijen betrokken met verschillende belangen en de aanpak vergt innovatieve interventies waarbij betrokkenen onderling moeten samenwerken.

U bent op zoek naar methoden om met deze complexiteit om te gaan en wilt uw persoonlijke effectiviteit hierin vergroten.

Studenten tijdens de Kick off studiejaar 2020-2021 aan de slag met de diversiteitscirkel

Wat houdt de opleiding in?

Uw werkervaring en die van uw medestudenten staan centraal in het onderwijs, waarbij u wordt uitgedaagd deze te verdiepen met theoretische kennis en te verrijken met praktische vaardigheden. Naast klassieke bestuurskundige theorieën en methoden leert u state-of-the-art inzichten over de aanpak van complexe vraagstukken in een grootstedelijke omgeving. U ontwikkelt uw onderzoeks- en managementvaardigheden en past de opgedane kennis en vaardigheden toe op een concreet praktijkvraagstuk.

Bekijk het studieprogramma

Na deze master

U verbreedt uw netwerk met stedelijke professionals. U doet actuele kennis en methoden op om uw beleidskeuzes te onderbouwen en een stakeholdersveld te sturen. U verkrijgt een masterdiploma (MA) om te groeien naar een managementfunctie.

Na de opleiding

Wat zijn de toelatingseisen?

Om deel te nemen aan deze master heeft u een afgeronde bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau. Daarnaast heeft u minimaal drie jaar relevante werkervaring. De master is praktijkgericht. Het is van belang dat u een werkomgeving heeft waar u de opgedane kennis en vaardigheden direct kunt toepassen.

Toelatingseisen Master Urban Management

Inschrijven

De master gaat van start eind augustus 2021. U wordt tot de master toegelaten als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt naar aanleiding van uw toelatingsgesprek.

Lees meer over de inschrijfprocedure

WAAROM URBAN MANAGEMENT AAN DE HVA

  • Gedreven docenten en inspirerende gastsprekers uit praktijk en wetenschap;
  • Uw medestudenten komen niet uit de schoolbanken, maar nemen – net als u – minstens 3 jaar werkervaring, voorbeelden en vraagstukken mee van diverse werkgevers;
  • De stad Amsterdam als uw laboratorium voor de gemeenschappelijke onderzoeksopdracht;
  • Uw werkervaring en die van uw medestudenten staan centraal in het onderwijs, waarbij u wordt uitgedaagd deze te verdiepen met theoretische kennis en te verrijken met praktische vaardigheden;
  • Veel aandacht voor en begeleiding bij uw persoonlijke ontwikkeling met 1-op-1 coaching;
  • Na afronding van de master Urban Management voert u de titel Master of Arts (MA).
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht