Hogeschool van Amsterdam

Master Urban Management

Urban Management. Master, deeltijd

Grote steden hebben te maken met taaie vraagstukken en complexe uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, inclusie, duurzaamheid, klimaat en veiligheid. Dat vraagt om professionals die op een proactieve en innovatieve manier op zoek gaan naar oplossingen. Met de master Urban Management ontwikkelt u zich in twee jaar tot een stedelijke professional die het verschil maakt in de stad.

Video: Studenten en docenten aan het woord

Voor wie?

Als professional werkt u – zelfstandig of in dienstverband – aan stedelijke vraagstukken. U wordt in uw werk geconfronteerd met complexe kwesties waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan: het probleem is vaak moeilijk te definiëren, er zijn veel partijen betrokken met verschillende belangen en de aanpak vergt innovatieve interventies waarbij betrokkenen over hun eigen schaduw heen moeten springen. U bent op zoek naar methoden om met deze complexiteit om te gaan en wilt uw persoonlijke effectiviteit hierin vergroten.

Tijdens de master ontwikkelt u de nodige competenties en verwerft u actuele kennis van diverse vraagstukken, methoden en theorieën. Ook doet u praktijkgericht onderzoek en bouwt u aan een multidisciplinair netwerk. Na afronding van de master Urban Management voert u de titel Master of Arts (MA).

Urban manager als verbinder

Met uw kennis en vaardigheden neemt u een sleutelpositie in bij de aanpak van complexe governance-vraagstukken in de gebouwde omgeving: als verbinder, facilitator, uitvoerder of onderzoeker. Urban managers zijn werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties en in de private sector, bijvoorbeeld als projectmanager, procesmanager, adviseur of beleidsmaker.

Deze tweejarige master is opgebouwd uit vier semesters. Hierin komen telkens drie leerlijnen terug: 1. De kennislijn: over de fysieke, sociale en economische stad, het besturen, organiseren en managen hiervan en de rol van politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en commerciële partijen hierin. 2. De vaardighedenlijn: ontwikkelen van onderzoeks- en managementvaardigheden. 3. De integrale lijn: kennis en inzichten toepassen op een concreet praktijkvraagstuk van een externe partij, uitgevoerd in een multidisciplinair team.

Lees meer

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week. Hiervan besteedt u 8 uur aan onderwijs en de rest aan zelfstudie en het werken aan (externe) opdrachten. Op vrijdag heeft u de hele dag college.

Lees meer

Tijdens de master ontwikkelt u kennis, vaardigheden en een houding waarmee u een sleutelpositie inneemt bij de aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Lees meer

Om deel te nemen aan deze master heeft u een afgeronde bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau. Daarnaast heeft u minimaal drie jaar relevante werkervaring. De master is praktijkgericht, en het is van belang dat u een werkomgeving heeft waar u de opgedane kennis en vaardigheden direct kunt toepassen.

Lees meer

De master gaat van start begin september 2019. U wordt tot de master toegelaten als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt naar aanleiding van uw toelatingsgesprek.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht