Master Urban Management

Urban Management. Master, deeltijd

Grote steden hebben te maken met veelzijdige vraagstukken en complexe uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie, bereikbaarheid en veiligheid. Dat vraagt om professionals die grip hebben op een divers stakeholdersveld van burgers, bestuurders en bedrijven. Met de master Urban Management ontwikkel je je in twee jaar tot een stedelijke professional die het verschil maakt in de stad.

Video: Studenten, docenten en alumni aan het woord

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Voor wie?

Je werkt als stedelijke professional aan complexe vraagstukken waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan: het probleem is vaak veelzijdig, er zijn veel partijen betrokken met verschillende belangen en de aanpak vergt innovatieve interventies waarbij betrokkenen onderling moeten samenwerken.

Je bent op zoek naar methoden om met deze complexiteit om te gaan en wilt je persoonlijke effectiviteit hierin vergroten.

Studenten tijdens de Kick off studiejaar 2020-2021 aan de slag met de diversiteitscirkel

Wat houdt de opleiding in?

Jouw werkervaring en die van je medestudenten staat centraal in het onderwijs, waarbij je wordt uitgedaagd deze te verdiepen met theoretische kennis en te verrijken met praktische vaardigheden. Naast klassieke bestuurskundige theorieën en methoden leer je state-of-the-art inzichten over de aanpak van complexe vraagstukken in een grootstedelijke omgeving. Je ontwikkelt je onderzoeks- en urban managementvaardigheden en past de opgedane kennis en vaardigheden toe op een concreet praktijkvraagstuk.

Bekijk het studieprogramma

Na deze master

Je verbreedt je netwerk met stedelijke professionals. Je doet actuele kennis en methoden op om beleidskeuzes te onderbouwen en een stakeholdersveld te sturen. Na afloop van de studie verkrijg je een masterdiploma (MA).

Na de opleiding

Wat zijn de toelatingseisen?

Om deel te nemen aan deze master heb je een afgeronde bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau. Daarnaast heb je minimaal drie jaar relevante werkervaring. De master is praktijkgericht. Het is van belang dat je een werkomgeving hebt waar je de opgedane kennis en vaardigheden direct kunt toepassen.

Toelatingseisen Master Urban Management

Inschrijven

De master gaat van begin september 2022 van start. Je wordt tot de master toegelaten als je aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt naar aanleiding van een toelatingsgesprek.

Lees meer over de inschrijfprocedure

WAAROM URBAN MANAGEMENT AAN DE HVA

  • Gedreven docenten en inspirerende gastsprekers uit praktijk en wetenschap;
  • Jouw medestudenten komen niet uit de schoolbanken, maar nemen – net als jij – minstens 3 jaar werkervaring, voorbeelden en vraagstukken mee van diverse werkgevers;
  • De stad Amsterdam als jouw laboratorium voor de gemeenschappelijke onderzoeksopdracht;
  • Jouw werkervaring en die van je medestudenten staan centraal in het onderwijs, waarbij je wordt uitgedaagd deze te verdiepen met theoretische kennis en te verrijken met praktische vaardigheden;
  • Veel aandacht voor en begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling met 1-op-1 coaching;
  • Na afronding van de master Urban Management voer je de titel Master of Arts (MA).
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht