Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Maikel Huijsman

Master Urban Management

Maikel Huijsman

'Ik kan in mijn werk direct experimenteren met de tools en oplossingsrichtingen die in de colleges worden aangereikt.'

'De tijd van succesvolle interventies uitrollen over de stad is voorbij. De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Dit vraagt om een nieuwe professional die niet meer stuurt, bepaalt en voorschrijft maar faciliteert, adviseert en ondersteunt. Je bent een duizendpoot die experimenteert en de taal spreekt van zowel bewoners als ambtenaren, bestuurders en politici. Wil je de regie hebben op grootstedelijke vraagstukken? Dan moet je al de verschillende belangen met elkaar verbinden.'

Interesses

'Ik heb Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde gestudeerd. Beide technische studies, terwijl mijn interesse meer ligt bij het organiseren van de stad en het faciliteren van de bewoners. Voor mij is techniek geen doel op zich, maar een middel om gebruikers van de stad te faciliteren. Bij Bouwkunde was dat een huis en bij Bouwtechnische Bedrijfskunde waren dat vastgoedportefeuilles. Nu bij de master Urban Management gaat het om grootstedelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, veiligheid, armoede, inclusiviteit, segregatie en integratie.'

Opleiding

'Op vrijdag heb ik colleges Urban Management van docenten en gastsprekers. Ik herken elke vrijdag de knelpunten, frictie en problematiek die aan bod komen vanuit mijn werk. Ik kan wekelijks direct experimenteren met de tools of oplossingsrichtingen die in het college worden aangereikt.

Onderwerpen die bij Woningcorporatie Ymere hoog op de agenda staan, komen aan bod tijdens de (gast)colleges. Denk hierbij aan: leefbaarheid, statushouders, armoede, betaalbaarheid, eigenaarschap, deeleconomie, gentrification en segregatie.

Daarnaast werk ik met vier medestudenten drie semesters lang aan een zelf geformuleerde opdracht voor twee externe opdrachtgevers: Woningcorporatie Ymere en de Gemeente Amsterdam, voor wie we onderzoek doen naar huisvesting en integratie van statushouders. We vergelijken statushouders die in Amsterdam geplaatst zijn met statushouders die in Weesp geplaatst zijn.'