Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Judith den Hartogh

Master Urban Management

'In de master Urban Management leer ik om samen met alle belanghebbenden op zoek te gaan naar oplossingen die recht doen aan de mogelijkheden en kansen die al in de stad aanwezig zijn.'

'De stad Amsterdam zit middenin een grote omslag van het sociale domein. Van een ketenstructuur naar een netwerkstructuur en van een aanbodgericht naar een vraaggericht zorgaanbod. Niet de kwetsbaarheid of het probleem van een persoon staat voorop, centraal staat wat iemand wil veranderen, anders wil doen of leren. En wat heeft die persoon nodig om dat te bereiken?

In de oplossing van een vraagstuk gaan we uit van de eigen mogelijkheden van een persoon en zijn omgeving. Om dit goed te kunnen doen is een andere manier van samenwerken en kijken naar de zorg nodig en een leefomgeving die adaptief en rijk genoeg is om uit te putten. In mijn werk als beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning word ik voortdurend uitgedaagd om na te denken over een visie en werkbare oplossingen.

In de master Urban Management leer ik om breed te kijken naar de hele leefomgeving en samen met alle belanghebbenden op zoek te gaan naar oplossingen die recht doen aan de mogelijkheden en kansen die al in de leefomgeving, de stad, aanwezig zijn.'