Hogeschool van Amsterdam

Leraar Geschiedenis

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Geschiedenis. Bachelor, voltijd

Ben je gefascineerd door het verleden en wil je je enthousiasme delen met jongeren? Dan is de opleiding Leraar Geschiedenis iets voor jou! Als leraar geschiedenis zet je je leerlingen aan het denken over het verleden, en daardoor ook over het heden, zichzelf en de wereld. Je helpt ze een mening te vormen over historische onderwerpen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Belangrijke vakken en onderdelen in het eerste studiejaar zijn onder andere: Oriënteren en Schrijven, Geschiedenisdidactiek en Overzichtscursussen, zoals oude, middeleeuwse, vroegmoderne en moderne geschiedenis, wereldgeschiedenis en historisch redeneren.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar geschiedenis kun je lesgeven in het vmbo of in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding