Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op weg naar een nieuwe lokale democratie

Project

Vanaf 2022 is er binnen de gemeente Amstelveen een grote wens om lokale democratie te vernieuwen en te versterken (door o.a. meer wijkgericht te werken) en de participatie van bewoners te vergroten. Het versterken is noodzakelijk omdat op lokaal niveau veel thema’s spelen die van groot maatschappelijk belang zijn en direct ingrijpen op het dagelijks leven van bewoners, zoals groen- en speelvoorzieningen in de wijk. Bewoners moeten dan ook mogelijkheden krijgen om invloed uit te kunnen oefenen op en zeggenschap te kunnen hebben in de lokale democratie.

Ontwerpsessie in de gemeente

Achtergrond

Het onderzoek komt voort uit het coalitieakkoord (2022) in Amstelveen en de wens om de sociale basis te versterken, zoals vastgesteld in de notitie “Amstelveen Ontmoet Elkaar” (2020). Dit wil men doen door:

 • Door meer te verbinden;
 • De invloed van inwoners te vergroten;
 • Van met name grootschalig, naar meer kleinschalig te denken.

Het onderzoek

Het onderzoek richt zich op het vernieuwen en versterken van de lokale democratie in Amstelveen, door het creëren en het verder door ontwikkelen van (bestaande) (leer)gemeenschappen.

Centraal in het onderzoek staan:

 • De bewonersgroepenbijeenkomsten die minimaal 4x per jaar georganiseerd wordt door de gemeente, in samenwerking met de bewonerscommissies;
 • De totstandkoming, de uitvoering en ontwikkeling van bewonersinitiatieven in de wijken (ev. wijkplannen) in samenwerking met professionals, gemeente en bewoners.

Betrokken partijen

 • De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving (penvoerder: Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk)
 • Gemeente Amstelveen
 • Bewoners en bewonerscommissies van diverse wijken
 • Participe en andere professionals

Betrokken medewerkers

 • Katja Pasman
 • Jeroen Gradener

Producten

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 31 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 dec 2026