Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk

Project

Nabijheid is een belangrijk streven in het sociaal werk. Het krijgt invulling door veel partijen, in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Denk aan ‘eenzaamheid’ en ‘preventie’, ‘sociaal schaduwwerk’ en ‘alledaagse attentheid’. Maar wat we met elkaar onder deze begrippen en concepten verstaan is lang niet altijd duidelijk. Hiervoor is nu een bundel uitgegeven met duiding van 40 veelgebruikte en veelzijdige termen gerelateerd aan nabijheid. Uiteenlopende experts, waaronder verschillende HvA onderzoekers, werkten aan de totstandkoming mee.

Mikolaj - Unsplash
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het lexicon, een soort mini-encyclopedie, werpt een helder licht op bijna 40 veelgebruikte en veelzijdige nabijheidstermen. Binnen de lemma’s worden verschillende kennisbronnen over nabij sociaal werken met elkaar verbonden. Wetenschappelijke expertise, kennis uit de praktijk en het beleid en uit ervaring komen samen. De oorsprong van de begrippen wordt uitgelegd, verschillende duidingen in het beleid en de wetenschap worden kritisch besproken en de link wordt gelegd naar de dagelijkse praktijk van sociaal werkers.

Lex Velboer, lector Stedelijk Sociaal Werk, is een van de initiatiefnemers:

'Er was nog geen lexicon als deze voor sociale professionals. Begrippen zoals participatie, inclusie en leefbaarheid zijn soms moeilijk te duiden door hun veelomvattendheid en leiden dan al snel tot spraakverwarring. Dit lexicon kan sociale professionals helpen elkaar beter te begrijpen bij het (domeinoverstijgend) samenwerken.'

Onmisbare gids in de lokale sociale praktijk

De lemma’s bieden voor ‘insiders’ en ‘outsiders’ een verhelderend overzicht van de belangrijkste ‘nabije’ begrippen (‘lemma’s) in het sociale domein. Het lexicon vormt daarmee een onmisbare gids voor iedereen die zonder misverstanden wil samenwerken in de lokale sociale praktijk.

Betrokken partijen

 • De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving (penvoerder: Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk)
 • De landelijke Werkplaats Sociaal Domein
 • Movisie

De reactie

 • Lex Veldboer (HvA)
 • Radboud Engbersen (Movisie)
 • Erna Hooghiemstra (Hogeschool Rotterdam)
 • Judith Jansen (Movisie)
 • Laura Koeter (HvA)
 • Lou Repetur (Movisie)
 • Jesper Rözer (HvA)
 • Ard Sprinkhuizen (Hogeschool Utrecht)

Producten

Betrokken medewerkers

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 6 juni 2023

Project Info

Mikolaj - Unsplash
Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 dec 2022

Contact

Laura Koeter