Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Saneren aan de voorkant

Project

Uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een gebrek aan financiële middelen als gevolg van de daardoor veroorzaakte stress zorgt voor een verkleining van de zogenaamde bandbreedte (o.a.: Mullainathan & Shafir, 2013; Babcock, 2014). Deze verkleining van bandbreedte zorgt er voor dat mensen minder goed kunnen nadenken en minder doordachte (lange termijn) beslissingen nemen. Deze groep mensen is gebaat bij snelle verlichting van de stress die voortkomt uit de geldzorgen. Op het moment dat deze doelgroep hulp zoekt bij een maatschappelijke dienstverlener is het dus belangrijk direct resultaat te bieden.

Momenteel beslaat de eerste fase van het proces van de schuldhulpverlening een lange doorlooptijd. Tussen het eerste contact met een maatschappelijk dienstverlener en een kredietaanvraag bij de GKA kunnen vele maanden gepasseerd zijn. Deze lange termijn en de voorwaarden gesteld aan de toegang tot schuldhulpverlening verlagen de motivatie van de schuldenaar en werken uitval in de hand (Vreugdenhil e.a., 2014). Het is dus belangrijk de schuldenaar letterlijk te laten merken/voelen dat er direct actie ondernomen wordt om de geldzorgen op te lossen. Oftewel ‘Saneren aan de voorkant’.

Het project is er op gericht om een methodiek te ontwikkelen die in ieder geval voor (een) bepaalde groep(en) cliënten een oplossing zou kunnen bieden. Met andere woorden, er zijn cliënten die gebaat zijn bij een snelle sanering van de schulden met de afspraak dat er na de sanering gewerkt wordt aan het aanleren van vaardigheden om te komen tot duurzame financiële zelfredzaamheid. In de loop van de tijd kan dan ook verkend worden of deze aanpak wellicht voor alle of de meeste cliënten een oplossing biedt.

Aan het project nemen vier maatschappelijk dienstverleners deel. Zij streven er binnen de pilot naar in totaal dertig volwassen schuldenaren en 10 jongeren met schulden aan het project te laten deelnemen. Dat zijn tien schuldenaren per maatschappelijk dienstverlener. Het doel is dat deze schuldenaren uiterlijk drie maanden na aanmelding bij een maatschappelijk dienstverlener in een saneringstraject zitten. Per maatschappelijk dienstverlener zullen er twee schuldhulpverleners en twee maatschappelijk werkers als uitvoerder betrokken zijn bij het project.

Doel van het onderzoek is na te gaan wat de ervaringen en meningen van zowel
uitvoerders als deelnemers aan het project ‘Saneren aan de voorkant’ zijn over het
project. Een nevendoel is de ervaringen van uitvoerders en deelnemers terug te
koppelen naar de projectopzet en de nieuwe aanpak zodat uiteindelijk een
aangepaste opzet tot stand komt.

Lees hier het rapport

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 31 dec 2018

Contact

Roeland van Geuns