Kenniscentrum Maatschappij en Recht

HOUSE OF SKILLS

Een meer op skills gerichte arbeidsmarkt

Project

Met House of Skills werkt de HvA aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is. In de Metropoolregio Amsterdam is veel werk. Bijvoorbeeld in de bouw, het onderwijs, de zorg en de techniek. Als er niet alleen naar diploma’s wordt gekeken maar ook naar skills, is de kans dat mensen werk vinden en houden veel groter.

House of Skills is een publiek-privaat samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam en maakt als programma onderdeel uit van de Amsterdam Economic Board. Dit project heeft een financiële bijdrage ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Doel is de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills door onder andere het ontwikkelen van online skillsinstrumenten waarmee werkenden en werkzoekenden meer inzicht krijgen in hun skills en welk werk daarbij past. Ook werkgevers kunnen gebruikmaken van de skillsinstrumenten, bij de werving van nieuw en de doorontwikkeling van het huidige personeel.

Werkzoekende in beeld

De komende jaren blijft werk sterk veranderen door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals onder andere automatisering. Dat betekent dat werkenden en werkgevers daarop in moeten spelen en een leven lang ontwikkelen nog belangrijker is dan het al was.

Door de arbeidsmarkt meer op skills in te richten komen de skills van werkzoekenden, die nu onzichtbaar blijven, in beeld. Daarmee ontstaat een breder beeld van de werkzoekenden en kunnen al hun skills een rol spelen bij het vinden van werk. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan nauwkeuriger worden gemaakt. Voor werkgevers betekent dit dat het aanbod potentieel persoon wordt vergroot.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Programmadirecteur Annelies Spork over House of Skills 

Het doel

  • De beroepsbevolking meer regie geven over hun arbeidsmarktcarrière
  • Een leven lang ontwikkelen bevorderen
  • Fundamentele wijzigingen bewerkstelligen van de inrichting van de arbeidsmarkt: van sectoraal naar intersectoraal, van landelijk naar regionaal en van focus op diploma's meer op skills


Rol van de Hogeschool van Amsterdam

De HvA staat aan het roer van het Kenniscentrum House of skills en ontwikkeling van het Skillspaspoort in werkveld en onderwijs en is tenslotte betrokken bij Team Trainen en veranderen. Verder neemt de HvA deel aan diverse deelprojecten binnen House of skills zoals onderzoek naar de kansen en barrières van de ketenaanpak en onderzoeken in het kader van invoering van Skillspaspoorten. Ook worden samenwerkingsverbanden gelegd met gerelateerd HvA actieonderzoek.

Samenwerkingspartners

Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, Universiteit van Amsterdam, FNV, James (gelieerd aan CNV), Manpower, en de regionale en lokale overheden samenwerkend in het Platform Economie Metropoolregio Amsterdam.

Onderwijs

Achttien opleidingshuizen in de MRA vormen de basis van de uitvoering van het House of Skills, dit zijn publiek-private samenwerkingen van ROC’s met ruim 500 bedrijven in met name de vraagsectoren.

Periode

2017-2021 | 2021-2022

De eerste projectperiode is inmiddels afgerond.

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Per 1 april 2021 maakt House of Skills als programma onderdeel uit van de Amsterdam Economic Board. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills.

Hou de website van House of Skills in de gaten voor het laatste nieuws hierover!

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit project heeft een financiële bijdrage ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2017
Einddatum 30 dec 2023

Contact

Alex Straathof
Erik Essen
Radboud Dam
Hans Cremer