Kenniscentrum Maatschappij en Recht

POH Jeugd en Gezin in de gemeente Zaanstad

Project

De huisarts is een toegankelijke en veel gebruikte locatie voor ouders en jongeren om hulp te zoeken bij psychosociale problemen. Huisartsen ervaren echter soms problemen in het adequaat herkennen en doorverwijzen bij psychosociale problemen. Een goede samenwerking tussen huisartsen en lokale jeugdteams is cruciaal om de huisarts als verwijzer effectief te laten verlopen en laagdrempelige hulp te kunnen bieden.

Een manier om dit te bereiken is door middel van een Praktijkondersteuner (POH) Jeugd en Gezin, een geregistreerde jeugdhulpverlener die aanwezig is in de huisartsenpraktijk. De Gemeente Zaanstad is sinds 1 januari 2023 gestart met POH’s Jeugd en Gezin in een aantal huisartspraktijken.

Dit onderzoek evalueerde de eerste ervaringen met het werken met POH’s Jeugd en Gezin en richtte zich hierbij op twee thema’s:

  1. De mate waarin de inzet van POH’s Jeugd en Gezin bijdraagt aan een betere toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Hiervoor zijn ouders en jongeren, POH’s Jeugd en Gezin en huisartsen geïnterviewd.

  1. De mate waarin het implementatieproces van de POH Jeugd en Gezin goed verlopen is en welke factoren hierin bevorderend of belemmerend gewerkt hebben. Hiervoor zijn individuen betrokken bij de implementatie van POH’s Jeugd en Gezin geïnterviewd.

De resultaten zijn te lezen in het rapport en de publiekssamenvatting.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 9 april 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt 2023
Einddatum 31 jul 2023