Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kunst & cultuur van en voor iedereen mogelijk maken

Dit project wordt uitgevoerd binnen de programmalijn 'bronnen in de stad' van het CoE UE

Project

Kinderen in achterstandswijken die creatieve talenten hebben, worden vaak niet genoeg gezien en begrepen in de omgeving waar ze opgroeien. Het perspectief op ontwikkeling van hun nog prille talenten wordt belemmerd door beperkende sociale en culturele omstandigheden in hun directe leefomgeving. Wij willen onderzoeken op welke manier wij deze jongeren alsnog kunnen bereiken.

Kinderen hebben het recht om op jonge leeftijd kennis te maken met kunst en cultuur, zodat zij de vaardigheden kunnen leren die nodig zijn om kansen te kunnen creëren die bij de ontwikkeling van het individuele kind past. Echter, niet in alle wijken wordt het belang van kunst & cultuur erkend.

Uit onderzoek blijkt dat het betrokken zijn bij een kunstactiviteit bijdraagt aan het uitdrukken van ideeën en gevoelens en dat men zich ook beter voelt over zichzelf en meer open staat voor zijn/haar omgeving. Herhaalde vrijwillige betrokkenheid bij de kunsten kan bijdragen aan een (meer) positief zelfbeeld en geeft de keuzevrijheid en meer controle over het leven en de omgeving.
Deze positieve uitkomsten kunnen bij kinderen worden ontwikkeld door middel van een artistiek programma en hun verbeelding en creativiteit. Door vertrouwen te creëren en het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden, zorgt het zogenaamde ‘embodiedness’ voor hun uitingen en wat zij willen uitdrukken.

Wij willen ons met name richten op beeldende kunst. Uit cijfers van dat van Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam blijkt dat beeldende kunst voor jongeren de meest populaire kunstbeoefening is maar dat dit vooral alleen thuis wordt beoefend.

Hierbij komen wij tot de onderzoeksvraag: Hoe kan het bereik en de betekenis van kunst en cultuur bij jongeren worden vergroot waardoor zij kunnen participeren in het aanbod en doorstroom mogelijkheden in het kunst en cultuur domein?

  • Welke referentiekaders kunnen we onderscheiden met betrekking tot definiëring van kunst en cultuur?
  • Welke omgevingsfactoren en personen spelen een rol in deelname van jongeren aan ‘creatief maken’ en hun ontwikkeling in het proces van creatief maken?
  • Welke factoren (bijvoorbeeld ouders, scholen en andere wijkorganisaties) zijn van invloed op de doorstroom van jongeren in het kunst en cultuur domein?

Netwerkvorming

Het consortium bestaat uit de Hogeschool van Amsterdam, The Beach, en Jongeren Cultuurfonds Amsterdam

The Beach

The Beach voert sinds 2013 het programma Gangmakers uit. Kinderen van 7-12 en 12 -16 jaar leren er in buitenschoolse ontwerplabs ontwerpen vanuit hun directe leefomgeving. Kinderen leren er hoe ze samen kunnen ontwerpen aan wat speelt in hun leefomgeving. Ze leren vaardigheden die ervoor nodig zijn: creatieve vaardigheden als hun verbeelding de ruimte geven en zich uitdrukken in beeld en taal; maakvaardigheden van digitale technieken tot ambachtelijk handwerk; samenwerken met

kinderen met verschillende competenties, ambities en culturele achtergronden.

Jongeren Cultuurfonds Amsterdam

Het Jongerencultuurfonds Amsterdam( JCFA) vindt dat álle Amsterdamse kinderen moeten kunnen meedoen aan cultuurlessen. Zij maken reclame voor cultuurlessen en betalen het lesgeld als ouders een laag inkomen hebben.

Output

Verschillende aspecten van het onderzoek kunnen een plaats krijgen in het onderdeel Sociale Agenda van de opleiding Social Work en Pedagogiek van de HvA. Dat onderdeel strekt zich uit over meerdere leerjaren.
Tevens zal een onderzoeksrapport worden geschreven met een achtergrond gebaseerd op theorie, de onderzoeksmethode, de resultaten, praktische implicaties voor de praktijk en mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Het rapport zal ter publicatie worden aangeboden aan een open access peer-review tijdschrift en samen met de HvA wordt bepaald op welke platformen en media deze kennis gedeeld en toegankelijk gemaakt kan worden, voor breder gebruik binnen de sociale en gedragswetenschap en onderwijssector, bijvoorbeeld via een (online) slot conferentie/bijeenkomst.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 apr 2022