Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Interprofessionele samenwerking binnen de jeugdhulp

Project

Het is binnen de jeugdhulp toenemend belangrijk om goed interprofessioneel samen te werken. Een goede interprofessionele samenwerking komt namelijk ten goede aan de hulp die geboden kan worden aan jeugdigen en hun gezinnen. Maar hoe doe je dat nu het best?

Rondom dit vraagstuk binnen de jeugdhulp is binnen de HvA op veel verschillende plekken onderzoek gedaan. Om al deze kennis naast elkaar te zetten en te bundelen is binnen het project Interprofessionele Samenwerking een literatuurstudie gedaan. Dit project wordt gedaan vanuit het Centre of Expertise – Urban Education i.s.m. het lectoraat Jeugdzorg, lectoraat pedagogische functie van onderwijs en opvoeding, lectoraat Armoede interventies en de bacheloropleiding pedagogiek .

Hierbij stonden de volgende vragen centraal:

  1. Wie werken er samen en hoe ziet die samenwerking eruit?
  1. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in de interprofessionele samenwerking?
  1. Wat zijn verschillen en overeenkomsten in de samenwerking tussen verschillende type professionals?

Hieronder kunt u het rapport downloaden. De factsheet komt in de zomer van 2024.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juli 2024

Project Info

Startdatum 03 apr 2023
Einddatum 31 aug 2024