Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werkwijze Stichting Leergeld Amsterdam

Project

Het lectoraat Armoede Interventies doet in opdracht van Stichting Leergeld Amsterdam onderzoek naar werkzame bestanddelen in de aanpak van Stichting Leergeld om moeilijk bereikbare gezinnen te vinden.

Stichting Leergeld streeft ernaar om ook kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of het maatschappelijk leven op en rond school. Dit doet zij door deze gezinnen te helpen bij het aanvragen van de voor hen bestemde kindvoorzieningen en/of het bieden van financiële steun.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke mate het hen lukt om moeilijk bereikbare gezinnen te bereiken en te achterhalen wat de toegevoegde waarde is van Stichting Leergeld.

Deelnemers

Onderzoekers van het lectoraat Armoede Interventies (Lisette Desain, Mirre Stallen, Nicole Cuijpers) en studenten SJD en TP.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 jan 2020