Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Van Overleven Naar Leven

Project

In Geuzenveld-Slotermeer verkeren veel huishoudens in een situatie waarin zij meer bezig zijn met overleven dan leven. Meer dan een kwart (28%) van de huishoudens bestaat uit minimahuishoudens (versus 20% in Amsterdam).

De Lodewijk van Deysselbuurt is een wijk in Slotermeer met ongeveer 1.200 woningen. Een groot deel van de bewoners heeft moeite om zich financieel staande te houden. Schulden horen erbij en belemmeren het normale dagelijks functioneren. Vaak is er zowel sprake van formele als informele schulden (leningen binnen het eigen netwerk). Bijna een kwart van de gezinnen verkeert in een precaire financiële situatie.

Het SER rapport “Opgroeien zonder armoede” maakt pijnlijk duidelijk dat het percentage kinderen dat in armoede opgroeit veel te hoog is, waaronder een hoog percentage (60%) kinderen van werkende ouders. Hierdoor is er geen sprake van gelijke kansen voor kinderen. In het rapport wordt aanbevolen bestaande instrumenten beter toegankelijk te maken en structurele oorzaken van armoede weg te nemen. Er wordt expliciet gepleit voor een integrale aanpak, extra inzet op vroeg signalering en het intensiveren van de samenwerking met scholen.

De situatie in Geuzenveld-Slotermeer en het SER rapport waren voor de Gemeente Amsterdam (WPI) en de bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-West aanleiding om SEZO te vragen een plan van aanpak te maken ter vermindering van de armoede en schulden van deze gezinnen, in samenwerking met haar partners Stichting Eropaf!, Impuls en de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor heeft SEZO ‘Van Overleven Naar Leven’ (VONL) ontwikkeld. SEZO wil met VONL verschil maken bij de doelgroep én in de hulpverlening. Er is een aanpak ontwikkeld waarmee de doelgroep beter bereikt en ondersteund moet worden zodat hun financiële situatie verbetert. Doelstelling van het project was om in drie jaar tijd 90 gezinnen uit de Lodewijk van Deysselbuurt met langdurige financiële problemen te ondersteunen zodat zij weer grip op hun leven kregen.

Op het gebied van armoede en schuldhulpverlening bieden lokale projecten een grote diversiteit aan ondersteuning. De opzet, aanpak en manier van werken zijn vaak op basis van practice based inzichten ontwikkeld. De effectiviteit van dergelijke projecten wordt niet of nauwelijks onderzocht of geëvalueerd. Het is belangrijk om te investeren in kennis over wat interventies effectief maakt, maar ook in de manier waarop projectuitvoerders het best begeleid kunnen worden in de uitvoering. Te vaak zijn gemeenten, organisaties en professionals het wiel opnieuw aan het uitvinden bij het inrichten van projecten. Zij beschikken ook niet over handvatten of richtlijnen over optimale inrichting om een zo goed mogelijk resultaat bij de doelgroep te bereiken. Nieuwe projecten kunnen veel baat hebben bij theoretische en wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’, dus welke interventies en/of welke onderdelen effectief zijn en waarom.

De HvA heeft het VONL geëvalueerd en een projectbeschrijving opgesteld van ‘Van Overleven naar Leven’ (VONL). Deze projectbeschrijving moet eraan bijdragen dat de aanpak ook op andere plekken kan worden ingezet.

Download de projectbeschrijving hier

Op donderdag 3 juni is er een online evenement voor professionals over de aanpak, daarnaast is er een publicatie over de aanpak geschreven. Meer weten? Kijk dan hier: https://www.sezo.nl/vonl/

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 01 mrt 2021

Contact

Roeland van Geuns