Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Buurtcirkels: brug naar de buurt

Project

In Amsterdam zijn er sinds 2018 een aantal Buurtcirkels van start gegaan. Buurtcirkels zijn ondersteuningsgroepen en spelen een belangrijke rol bij het herstel en herintegratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in wijken en buurten. Ze worden hierbij geholpen door een coach en vrijwilliger. Vier Buurtcirkels in Amsterdam zijn in het eerste anderhalf jaar van hun bestaan onderzocht door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HVO Querido en Cordaan.

Het doel van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste wilden wij inzicht krijgen in de effecten van de Buurtcirkels op de kwaliteit van leven van deelnemers. Worden de deelnemers er gelukkig(er) van? Ten tweede wilden we begrijpen hoe de sociale infrastructuur (invloed van de buurt) en de ketensamenwerking (ambulante keten, samenwerking formeel/informeel) inwerken op het functioneren van de Buurtcirkel. Het eindresultaat en antwoorden op deze vragen zijn samengebracht in een eindrapportage.

Het onderzoek laat zien dat deelnemers vanuit verschillende perspectieven kijken naar buurtcirkels. We onderscheiden 4 oriëntaties; een interne (focus op de interactie binnen de buurtcirkel) en externe (focus op de interactie met de buurt) oriëntatie en een smalle (ontmoeting als doel) en brede opvatting (ontwikkeling als doel).

Lees een samenvatting van de eindresultaten in het eindrapport: Een veilige haven als springplank: ‘eindrapportage van een onderzoek naar Buurtcirkels in Amsterdam.

Een voorproefje van de eerste resultaten samengevat lees je in een artikel op sociale vraagstukken.nl

In december 2019 zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en besproken met een publiek van deelnemers, vrijwilligers, coaches, sociaal werkers, bestuurders en ambtenaren. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

De uitvoering van het onderzoeksproject Buurtcirkels lag in handen van de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Management van Cultuurverandering en valt onder het speerpunt Urban Management , in samenwerking met Cordaan, HVO Querido. de Gemeente Amsterdam en Pameijer. Meer weten over dit project? Stuur een mail naar m.m.de.lange@hva.nl.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2018
Einddatum 31 dec 2019

Contact

Meta de Lange