Kenniscentrum Techniek

Slimme inkoop horeca Zuidas (Hello Zuidas)

Gezamenlijk slimmere en efficiëntere inkoop realiseren in de Zuidas

Project

De Zuidas verandert en slibt dicht. De drukte op straten neemt toe met werknemers, bewoners en toeristen. In 2020 zijn er 100 horecazaken op de Zuidas en dit aantal neemt toe. Om deze zaken tijdig van de benodigde voorraad te voorzien, rijden busjes af en aan. Hoe kan dit slimmer en schoner? In dit project worden twee of drie horecagebieden binnen de Zuidas benaderd om gezamenlijk slimmer en efficiënter in te kopen.

De HvA zoekt in dit project naar slimme manieren van inkoop door horecazaken in de Zuidas, zodat er meer goederen met minder voertuigkilometers in de last-mile (ring Amsterdam) worden bezorgd. De focus ligt op het aanpassen van het kennisniveau rondom logistiek en de impact van het businessmodel van de ondernemers, om vervolgens meer goederen gebundeld te leveren met schone (zero-emissie) modaliteiten. Dit is in lijn met de plannen van gemeente Amsterdam die streven naar zero-emissie bevoorrading en autoluwe zones in 2025.

Impact bevoorrading in kaart gebracht

Dit onderzoek bouwt voort op eerdere analyses uit 2018-2019, waarin de de impact van de bevoorrading van horeca op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Zuidas (WTC-gebied en RAI) in kaart is gebracht. Als ook de volumes, het soort goederen en modaliteiten van de tientallen horecaleveranciers. Daar kwamen drie conclusies uit:

  • 1/3de van de leveringen in Zuidas bestaat uit eten of drinken. De piek van deze leveringen ligt in de vroege ochtend, precies op het moment dat ook alle zakelijke forensen Zuidas proberen te bereiken met grote verkeersinfarcten tot gevolg.

  • De horecadistributie van de kleinere leveranciers is inefficiënt, met gemiddeld 1 à 2 leveringen per voertuig. Terwijl dit meer dan 80% van alle horecadistributieritten zijn.

  • De horecaondernemer bepaalt in grote mate de efficiëntie van horecadistributie, maar is zich over het algemeen niet bewust van de impact van haar bestelgedrag op de toename van horecadistributie en de overlast in bereikbaarheid, file en CO2-uitstoot die deze genereert.

Minder kilometers, beter spreiden en meer ruimte

Het doel is om in twee of drie gebieden in de Zuidas te werken aan bewustwording over de impact van de huidige manieren van bevoorrading, om vervolgens tot gezamenlijke slimme en efficiënte inkoop te komen. Dit moet leiden tot:

  • Minder kilometers: Er worden meer goederen gebundeld, zodat er minder voertuigen en kilometers worden gereden. In potentie 15-20% minder vervoersbewegingen.

  • Betere spreiding: Door het aanpassen van de ‘keuken-logistiek’ van de horeca op de Zuidas, worden goederen buiten de spits geleverd. Op de Zuidas wordt specifiek gekeken naar avond- en nachtbelevering.

  • Meer ruimte: De mogelijkheden om spoedleveringen aan de rand van de Zuidas op te slaan en flexibel te distribueren met cargofietsen, zodat horeca altijd toegang blijft behouden voor last-minute bestellingen. Zonder dat grote vrachtwagens en/of bestelbussen in het horecagebied van de Zuidas hoeven te komen.

Planning pilot en hoe te werk

In 2020 wordt er gewerkt aan het opzetten van de samenwerkingspilot tussen horecaondernemers in geclusterde gebieden op de Zuidas, zoals het WTC-gebouw en Market 33. Door middel van interviews en workshops met ondernemers op de Zuidas wordt eerst bewustwording gecreëerd. In de pilotgebieden is daarna een nulmeting van de bestellingen van belang: aantal, inhoud (volume, soort goederen) en tijdstip belevering. Vervolgens wordt een nieuw online bestel- en bezorgplatform voor horecaondernemers getest, om het bundelen van leveringen te realiseren. Voor het evalueren van de resultaten en effecten wordt er een meet- en monitoringssysteem opgezet. Dit systeem meet de nieuwe transportkilometers in verhouding tot geleverde producten.

Betrokken partijen

Voor de bevoorrading wordt samengewerkt met specialistische zero-emissie horecadistributeurs in Amsterdam. Daarnaast zoekt de HvA verder naar horecaondenemers in de Zuidas, die geclusterd zijn in een klein gebied (zoals WTC-torens en Market 33), die mee willen doen aan de pilot. Open staan voor vernieuwing en duurzame bedrijfsvoering is noodzakelijk. Als ook bereidheid om samen te werken met concullega’s en leveranciers en daarmee data willen delen. Wil je meewerken aan slimme en duurzame oplossingen voor de horecalogistiek in de Zuidas? Stuur een mail!

Studenten en stagiairs essentieel

Bij het onderzoek van HvA zijn studenten en stagiairs betrokken. Zij helpen mee met het uitvoeren en evalueren van tellingen rondom de Zuidas. Daarnaast halen zij bestelinformatie op bij de horecaondernemers op de Zuidas. De vergaarde data maken het mogelijk een detailanalyse van bestellingen te maken, en vormen de basis voor het opstellen van een nieuwe concept voor distributie. Een stagiair helpt daarnaast mee met de uitvoering en analyse van de pilots.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Louis Hansel - Unsplash
Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 30 jun 2020