Hogeschool van Amsterdam

Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in Zuidoost

Project

In opdracht van DMO Amsterdam onderzoekt het Kenniscentrum in samenwerking met de afdeling Onderzoek en Statistiek (O+S) de instroom van leerlingen uit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015

Datum

Startdatum