Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vakdidactische transfer

Project

Studenten van de HvA gaven in eerder onderzoek aan dat ze het moeilijk vinden om wat ze op de opleiding leren te koppelen aan wat ze tijdens hun stages doen (Amagir, Van den Berg, Van Veldhuizen, & Wilschut, 2014). Met het systeem van instituutsopleiders die gebonden zijn aan een opleidingsschool is er minder vakdidactische expertise vanuit het opleidingsinstituut aanwezig op (opleidings)scholen.

Dit interventie-onderzoek richt zich op vakdidactiek binnen het werkplekleren en wil de pedagogical content knowledge (PCK) van een vak steviger neerzetten. De interventie is het uitvoeren van Lesson studies in professionele leergemeenschappen bestaande uit vakdidactici, werkplekbegeleiders en studenten. In Lesson studies wordt gezamenlijk een les ontwerpen en wordt de gegeven les geobserveerd en aangepast om zodat leerlingen het meest profiteren van de les. Het is een beproefde methode die erg populair is in Japan en de VS. Enkele ervaren positieve effecten van deze interventie zijn: de professionele groei die deelnemers van de leergemeenschappen meemaken, het echt leren kijken naar leerlingen, het delen van nieuwe inhouden, aanpakken en (onderwijs)visies (Lewis, 2000).

De interventie staat gepland voor het eerste semester van het schooljaar 2015-2016 bij 3e en 4e jaarsstudenten. Mocht u meer informatie willen over het onderzoek of willen deelnemen, kunt u contact opnemen met e.c.van.geffen@hva.nl.

Lewis, C. (2000). Lesson study: The core of Japanese professional development. Paper presented at the American Educational Research Association.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2014

Contact

Evelien van Geffen