Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kritisch denken met Interactieve concept cartoons 2

Project

Interactieve concept cartoons stimuleren leerlingen om kritisch na te denken over maatschappelijke onderwerpen waar natuurwetenschappelijke kennis aan ten grondslag ligt.

In de natuurwetenschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs zijn het leren van natuurwetenschappelijke kennis en het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden belangrijke leerdoelen. Met interactieve cartoons kunnen we leerlingen stimuleren tot kritisch denken en om stapsgewijs hun eigen onderbouwing te formuleren over maatschappelijke thema’s met een wetenschappelijk element zoals duurzaamheid, vaccinatie en genetische modificatie.

In het project willen wij het didactische instrument Interactieve Concept Cartoons hiervoor geschikt maken. Het instrument is bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het instrument ondersteunt de docent om te zorgen dat leerlingen verantwoordelijkheid ontwikkelen en opgroeien tot zelfstandige en vooral verstandige beslissers. Dit is met name van belang vanwege de diverse klassen en individuele achtergrond waarin deze kinderen opgroeien.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 7 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021