Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leergang Urban Education

De Leergang Urban Education maakt de uitdagingen in het grootstedelijk onderwijs bespreekbaar.

Project

De stad is een diverse omgeving, en dat zie je terug in de leerlingen en studenten in opleiding. Maar niet elke leraar is even goed voorbereid op de uiteenlopende uitdagingen waar deze leerlingen mee te maken krijgen. Binnen de leergang Urban Education zoeken leraren samen hoe ze hun onderwijs op dit gebied beter vorm kunnen geven.

DOEL VAN DIT PROJECT

Onderwijs aan de HVA beter laten aansluiten bij de leefwereld van de jeugd in de stad

Leraren van de HvA kunnen aan dit project deelnemen om te onderzoeken hoe zij via onderwijs meer betekenis aan het leven van grootstedelijke leerlingen kunnen geven. Het uiteindelijke doel is om de jeugd in de stad beter voor te bereiden op hun leven als volwassen deelnemer aan die diverse gemeenschap.

Stroomopwaarts

Om de leerlingen in de stad te bereiken, moeten hun docenten voorbereid worden. En die docenten krijgen zelf les op bijvoorbeeld de HvA. Vandaar dat meer op de stad gericht onderwijs aan de HvA helpt om de toekomstige jongeren in de stad te bereiken.

WAT HOUDT DE LEERGANG IN?

Een serie bijeenkomsten met sprekers en begeleiding door een collega

De geïnteresseerde medewerkers van de HvA nemen deel aan een serie bijeenkomsten, waarin zij gestimuleerd worden om hun eigen opleiding te bekijken vanuit het thema Urban Education. Ze gaan eerst met elkaar kijken naar de specifieke uitdagingen die kinderen in de grote stad voor hun kiezen krijgen. Vervolgens kunnen de opleidingen voor zichzelf onderzoeken hoe zij hun onderwerp kunnen inzetten om deze uitdagingen te illustreren. Daarbij krijgen ze hulp van een collega afkomstig van een voor hen relevante instelling in de stad.

WAT LEVERT HET OP?

Een reeks initiatieven van deelnemers

De zestien deelnemers hebben allemaal een werkwijze ontwikkeld om urban education bij hun onderwerp te betrekken. Op 16 maart 2018 presenteerden ze hun resultaten. Enkele van deze subprojecten kun je hier vinden:

Wie zijn bij dit project betrokken?

De leergang Urban Education is een initiatief van Hessel Nieuwelink en Andrea Haker.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 feb 2019

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555