Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

De kunst van de gemedieerde dialoog

De rol van eigenaarschap, technologie en participatie in het faciliteren van dialoog in lokale gemeenschappen

Project

Dit project valt onder de landelijke pilot Professional Doctorate (PD). Met de PD introduceert het hbo een eigen doctoraatstraject. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken. Zo ook docent-onderzoeker Nadja van der Weide. Binnen het domein 'Kunst + Creatief' gaat zij de rol van eigenaarschap, technologie en participatie in het faciliteren van dialoog in lokale gemeenschappen onderzoeken.

Participatieve methoden zijn een steeds meer erkende vorm om sociale, technische en politieke maatschappelijke uitdagingen te onderzoeken. Kunst, design en digitale media hebben potentieel voor het ontwikkelen van positieve relaties tussen verschillende belanghebbenden en nieuwe perspectieven op gedeelde (publieke) ruimtes. Een van die methoden is het creëren en faciliteren van gemedieerde dialogen. Dit instrument wordt gezien als belangrijk instrument om in gezamenlijkheid onze toekomst te bepalen en ruimte te maken voor diversiteit en verschillende perspectieven in gesprek.

Doel

In dit project onderzoekt Nadja van der Weide hoe het creëren en faciliteren van gemedieerde dialogen optimaal vormgegeven en ingezet kan worden. Ook gaat ze na hoe digitale technologie daarin kan mediëren.

Methode

Binnen dit onderzoek verhoudt Nadja zich met name tot de participatory-design-aanpak en de dialogic-art-aanpak. Hoewel deze aanpakken uit kunst en design zeer krachtig kunnen zijn, roepen het ontwerp en de inzet van digitaal gemedieerde dialogen ook vragen op. De centrale vraag is: Hoe kan de digitaal gemedieerd dialoog op een inclusieve manier gefaciliteerd worden in dialogic art practices en hoe kan gedeeld eigenaarschap gestimuleerd worden in het ontwerp van deze gemedieerde dialoog?

Verwachte resultaten, maatschappelijke impact & bijdrage onderzoek en onderwijs

Deze PD richt zich op het inclusiever maken van gemedieerde dialoog.

Nadja van der Weide:

‘’Ik hoop op veel botsende, schurende, verrijkende en inspirerende dialogen in de komende paar jaar, die mijn maakpraktijk, de studenten die ik lesgeef, het participatieve kunst- en designveld en de lokale gemeenschappen verder op weg helpen met dit spannende kunst en design onderzoekstraject.’’

Externe partners

Verschillende lokale gemeenschappen in Amsterdam-Noord, zoals: Bureau Ruimtekoers, Daan ’t Sas, Building Conversation.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 19 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 01 jun 2028