Hogeschool van Amsterdam

HvA in de Stad

WeMakeThe.City

We make cities better

Project

Met dit tweejaarlijkse, internationale stedelijk innovatiefestival brengen we geniaal denkvermogen, verbeeldingskracht en creativiteit samen om alternatieve visies en handelingsperspectieven te formuleren. De eerste editie vond plaats in juni 2018.

Welke waarden zijn leidend?

Hoe gaan we het de komende jaren anders doen? Waar moeten we per direct mee stoppen en in welke zaken moeten we stevig gaan investeren? Welke nieuwe financiële modellen en allianties hebben we daarvoor nodig? Hoe maken we samen onze metropool rechtvaardiger, inclusiever, duurzamer, klimaatbestendiger, veiliger, succesvoller en gelukkiger? En bovenal, welke waarden zijn leidend in de beslissingen die we de komende tijd als samenleving moeten nemen?

Van groeistuip naar krimp

Onze samenleving en economie is het afgelopen half jaar dramatisch veranderd. Van een onstuimig groeiende en welvarende regio, met een overhitte woningmarkt en toerismesector, naar een gehavende stad met snel toenemende werkloosheid en sterk teruglopend toerisme. Maar ook een stad waarvoor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat cruciale sectoren als de horeca, kunst en cultuur, nachtleven en evenementenbranche zwaar onder druk staan. Met het gevolg dat de groeistuip inmiddels is omgeslagen naar krimp.

Samen uit de crisis

De centrale vraag is hoe we met z’n allen uit deze crisis komen, hoe we de metropoolregio Amsterdam duurzaam en veerkrachtig herstellen en welke waarden daarbij leidend zijn? Want als COVID-19 een ding duidelijk heeft gemaakt, is dat de ongelijkheid in onze stad groter en dieper is dan wij dachten. Het afgelopen half jaar zijn de grote misstanden in de zorg, het onderwijs en huisvesting en de problemen rondom armoede en schulden blootgelegd en pijnlijk zichtbaar geworden. En de Black Lives Matter beweging heeft institutioneel racisme op onomkeerbare wijze aan de orde gesteld, met de eis tot structurele verandering.

Metropool van ons allemaal

Uitgangspunt bij deze WeMakeThe.City-marathon is dat de metropool Amsterdam van ons allemaal is; van Nieuw-West en Oud-West, van Almere en Amstelveen, van Zuidoost en Purmerend, van alle bewoners en ondernemers, van ambtenaren en activisten, van minderheden en meerderheden, van de politiek en de buurtcommunities, van jong en oud.

Samen maken we immers de stad van de toekomst van, voor en door iedereen!

Platform HvA in de Stad

Hogeschool van Amsterdam is kernpartner van het WeMakeThe.City festival. Heb je ideeën waar we niet aan voorbij mogen gaan? Laat het ons weten via hvaindestad@hva.nl.

Gepubliceerd door  BOOT 4 december 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 dec 2025

Contact

Locatie

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam