Gezamenlijk (her)ontwerpen van curricula

Project

Hoe komen professioneel handelen en onderzoek samen in een geïntegreerd curriculum? En hoe kunnen docenten, onderzoekers en studenten gezamenlijk zo’n geïntegreerd curriculum ontwerpen? Dit ontwerponderzoek verschaft inzicht in het gezamenlijke ontwerpproces én in de kenmerken van geïntegreerde curricula.

Opleidingen gezocht!

Is jouw opleiding van plan om een deel van het curriculum te (her)ontwerpen? Lijkt het jullie nuttig om daarbij geholpen te worden door medewerker- én studentcoaches? Vanaf januari/februari 2021 hebben we plek voor nieuwe opleidingen om te starten! Neem voor meer informatie en deelname aan het project contact op met Tessa Spätgens via t.m.spatgens@hva.nl.

Binnen de HvA werken verschillende docententeams aan het verder inbedden van onderzoek in het curriculum. Steeds vaker willen docenten hiervoor samenwerken met onderzoekers en studenten. Echter, docenten geven aan dat zowel het ontwerpen van een geïntegreerd curriculum alsook het samenwerken met onderzoekers en studenten niet voor zich spreekt. Om opleidingen hierbij te helpen, heeft de HvA vanuit het lectoraat HERI een Comenius Leadership Fellow beurs toegekend gekregen. Het doel is om in de komende 3,5 jaar 15 opleidingen te ondersteunen tijdens het ontwerpproces en op deze wijze een methode voor het ondersteunen van gezamenlijke curriculumontwerpprocessen te ontwikkelen.

Uniek in dit project is dat de ontwerpteams bestaan uit docenten, onderzoekers en studenten. Ontwerpteams uit verschillende opleidingen zullen gezamenlijk een deel van hun curriculum (her)ontwerpen. Elk team krijgt gedurende het hele ontwerpproces ondersteuning van 2 coaches (een medewerker en een student coach), die meekijken tijdens het proces en waar nodig aanvullende informatie bieden.

De resultaten van dit ontwerponderzoek zullen meer inzicht geven in 1) gezamenlijke curriculumontwerpprocessen en hoe deze ondersteund kunnen worden; 2) de integratie van onderzoek en professionele handelen in het curriculum; en 3) de effecten van geïntegreerde curricula op de intentie van studenten om onderzoek te gebruiken in hun toekomstige beroepspraktijk.

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit de Comenius Leadership Fellow beurs die door het NRO is toegekend aan Comenius Leadership Fellow Didi Griffioen. Mede-aanvragers waren Katelijne Boerma (FBSV), Pauline Spaas (FT), Marlies Sandee (FBE) en Jacqueline Kenkel (HvA Academie).

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 16 oktober 2023

Project Info

Startdatum 08 jan 2019

Contact

Tessa Spätgens