Afgestudeerde HvA-student vindt vaker direct een baan

18 apr 2024 08:37 | Afdeling Communicatie

Van de afstudeerders aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vindt 91 procent binnen drie maanden na afstuderen een baan. Daarnaast is een ruime meerderheid van de HvA-afstudeerders (zeer) tevreden met zowel hun baan als hun oude studie. Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2023, een landelijk onafhankelijk onderzoek naar de baankansen van afgestudeerde hbo’ers. De snelheid waarmee afgestudeerden een passende baan vinden, is een indicatie van de kwaliteit van het onderwijs van de HvA en hoe dit aansluit op de beroepspraktijk.

De HvA-alumni vinden niet alleen snel een baan, de betreffende functie past hun ook. Allebei gelden als een indicatie van de onderwijskwaliteit. Onder de HvA-afstudeerders die de HBO-Monitor invulden vindt 84% dat het functieniveau past bij het opleidingsniveau. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ook vindt 74% van de HvA-alumni dat hun studierichting goed past bij de richting van hun functie. Landelijk is dat percentage nog iets hoger (76%).

Een andere indicatie van de onderwijskwaliteit is de tevredenheid over de studie. Ook op dat vlak scoort de HvA goed, en gelijk aan het landelijk gemiddelde. Van de afgestudeerden is 60% tevreden tot zeer tevreden over de opleiding in het algemeen en 57% vindt dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt. Wel valt er nog te verbeteren qua voorlichting over beroepsmogelijkheden: 35% is hier (zeer) tevreden over. Verder zou 70% dezelfde opleiding aan de HvA opnieuw kiezen en 66% zou de opleiding ook aanraden aan familie en vrienden.

'Hbo-professionals hard nodig'

„Deze enquête laat zien dat de samenleving staat te springen om goed opgeleide hbo’ers”, constateert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen in De Telegraaf . „We hebben als land te maken met een aantal grote transities, bijvoorbeeld in het kader van de vergrijzing, de digitalisering, het woningtekort en de energiecrisis. Deze uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen. Hierbij zijn de professionals van onze hogescholen hard nodig.”

Landelijk onderzoek

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder afgestudeerden van hogescholen in Nederland. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en brengt in kaart hoe afgestudeerden hun opleiding waarderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University en DESAN Research Solutions.

Coronamaatregelen

De resultaten van HBO-Monitor 2023 geven de arbeidsmarktsituatie weer van afgestudeerden uit studiejaar 2021-2022 in het najaar van 2023. Het overgrote deel van deze alumni studeerde af in de zomer van 2022, wat betekent dat zij minstens een deel van hun studie hebben voltooid tijdens de coronamaatregelen. In totaal heeft 36% van de aangeschreven HvA-afgestudeerden de vragenlijst ingevuld. Dat is een hoger percentage dan vorig jaar, toen 33% van de aangeschreven alumni de enquête invulde.