Studenten van de HvA leren in de stad

7 mrt 2023 09:08 | Studentenzaken

Het programma HvA in de Stad stimuleert initiatieven waarbij studenten tijdens hun opleiding bijdragen aan vraagstukken uit de praktijk. Ragini Fit, projectmanager bij de HvA, vertelt hoe studenten al tijdens hun opleiding impact maken. De komende tijd belichten we in de Scholennieuwsbrief verschillende projecten van de HvA in de stad.

De betrokkenheid van Ragini Fit bij het programma gaat al terug tot 2016 toen er een tijdelijk ‘stadje’ was gebouwd op de Kop van het Java-eiland voor de duur van tien weken. “Daar kon je allemaal innovaties zien over hoe de stad van de toekomst eruit zou kunnen zien”, vertelt zij. “Een van de onderdelen was een learning lab, waar studenten van verschillende kennisinstellingen samen met bezoekers konden leren over wat de stad van de toekomst nodig heeft.”

“Daarna kwam de vraag of we vanuit onze hogeschool zoiets niet vaker konden doen. Meer vormen van duurzame samenwerking met partners was ook iets dat al in het instellingsplan stond. Dus zijn we de HvA ingedoken op zoek naar docenten die net iets meer willen en durven met hun onderwijs. Die zelf mee wilden doen om het te ervaren en zo met hun groep studenten sneller impact te maken. Dat was het begin van HvA in de Stad.”

Buurtcampussen en living labs

Eén van de initiatieven van de HvA in de stad zijn de buurtcampussen, een samenwerking met onder meer de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Dat zijn drie plekken in de stad (in een vestiging van de bibliotheek) waar studenten aanwezig zijn. “In die buurtcampussen zijn ieder semester een paar honderd studenten aan de slag vanuit verschillende opleidingen”, aldus Ragini Fit. “Zij werken samen aan een project rondom een vraagstuk dat daar speelt, bijvoorbeeld over bewegen, voeding, opvoeden of duurzaamheid. Zij maken daarbij gebruik van het netwerk dat de Buurtcampus daar al heeft in de omgeving.”

“Aanvankelijk, zeg maar in de 1.0 versie, droegen studenten hun kennis over aan mensen die bij hen op spreekuur kwamen. Dat is nu anders. Nu gaan we actief op zoek naar welke thema’s er op dit moment spelen bij welke partners en welke daarvan we vanuit Buurtcampus kunnen omarmen. Dat is de 2.0 variant. Wij zorgen er dan voor dat er studenten komen die daaraan gaan werken. Dat doen we niet alleen vanuit de HvA, maar ook samen met studenten van de VU en het ROC van Amsterdam.”

Een ander voorbeeld zijn de meer dan dertig living labs, leer- en experimenteeromgevingen in de stad, waarin docent-onderzoekers en studenten samen met professionals en buurtbewoners samenwerken. Zoals het Bajeskwartier in Amsterdam Oost, waarin een nieuwe woonwijk wordt ontwikkeld met de toekomstige bewoners en The Green Mile, waarin organisaties en buurtbewoners de handen ineen hebben geslagen om de Stadhouderskade te verduurzamen.

Bottom-up en top-down

Onderwijs organiseren in de stad doe je niet zomaar: dat kost tijd, geld en aandacht. Docenten delen dan in mindere mate hun kennis, maar zijn juist meer bezig met het faciliteren het proces. Ragini Fit: “Het zit nog niet in de kern van het curriculum en dus zijn de docenten vaak pioniers. Zij moeten een bepaalde overtuiging hebben en dit zien als een goede manier om invulling aan het onderwijs te geven, iets wat zij hun studenten graag willen bieden. Die groep docenten verenigt zich in verschillende netwerken binnen de HvA, waarin zij elkaar empoweren.”

“Tegelijkertijd heeft de HvA een instellingsplan met ambities, waarin staat dat wij in 2026 samen met studenten de stad als rijke leeromgeving hebben ontwikkeld en meer impact willen maken met partners. De labs dragen er sterk aan bij om dat waar te maken.”

Flexibiliseren

Steeds meer opleidingen van de HvA zijn nu aan het flexibiliseren om dergelijk vernieuwend en waardevol onderwijs in de stad mogelijk te maken. “De opleiding Communicatie & Creative Business heeft het curriculum zo omgegooid dat er altijd ruimte is voor een vraag vanuit de praktijk en dat het onderwijs daarop kan inspelen. Iets dergelijks doen ze ook bij de faculteiten Techniek, Gezondheid en Business en Economie.”

Op de kaart

“Een tijd geleden hebben we een inventarisatie gemaakt van het onderwijs en onderzoek met partners in de stad. Dat liet zien dat we toen al 300 à 400 projecten hadden lopen. Die wilden we graag door middel van een kaart inzichtelijk maken. Wat doen we bijvoorbeeld in Nieuw-West op een bepaald thema? Of in Zuidoost?”

De kaart met de verschillende initiatieven wordt nu geüpdatet en de nieuwe versie wordt eind maart gepubliceerd op de website www.hvaindestad.nl.