Associate degree Finance & Control start per september 2022

17 mrt 2022 11:01 | Studentenzaken

Vanaf september 2022 start bij de Hogeschool van Amsterdam de nieuwe voltijd Associate degree (Ad) opleiding Finance & Control. Deze tweejarige praktijkgerichte opleiding leidt op voor financiële functies.

Het werkveld heeft behoefte aan medewerkers die financiële kennis kunnen combineren met kennis van (financiële) ICT-applicaties en beschikken over vaardigheden, zoals samenwerken en probleemoplossend vermogen. Deze Ad sluit hierbij goed aan. De finance professional op Ad-niveau heeft een hbo werk- en denkniveau, is zelfstandig en voert met zijn vakkennis operationeel-tactische taken uit. De opleiding is voor havisten en mbo’ers die in twee jaar een Ad-diploma willen behalen, praktijkgericht zijn ingesteld en goed zijn in cijfers. Na het behalen van het Ad-diploma kunnen studenten doorstromen naar het derde jaar van de bacheloropleiding Finance & Control.

Onderwijsconcept

Het didactisch concept van de Ad hanteert drie uitgangspunten:

  1. Praktijkvraagstukken in een rijke leeromgeving: de beroepspraktijk staat centraal in de opleiding. Dat zorgt ervoor dat studenten over actuele kennis en vaardigheden beschikken en na de opleiding direct inzetbaar zijn.
  2. Student aan het roer: Aan het begin van de opleiding worden de studenten intensief begeleid bij de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, hun professionele houding en de keuzes die ze hierin maken. Gedurende de opleiding staan zij in toenemende mate ‘aan het roer’ in dit proces.
  3. Toetsing als leermoment. Enerzijds stuurt formatieve evaluatie het leerproces tijdens het werken aan opdrachten, anderzijds wordt door een assessment summatief beoordeeld of de student het leerresultaat heeft behaald. Docenten stimuleren studenten het beste uit zichzelf te halen. Ze coachen de studenten naar het behalen van de leerresultaten.

De arbeidsmarkt

Deze Ad leidt op voor financiële functies zoals assistent-controller, assistent-accountant, medewerker administratiekantoor, financieel specialist, boekhouder en boekhoudkundig medewerker. Dit kan zijn bij o.a. financiële afdeling van een profit bedrijf, overheden of non-profit instelingen, of administratie- of accountantskantoor. Voorbeelden van werkzaamheden zijn o.a. het samenstellen van financiële rapportages, het analyseren van gegevens in financiële systemen of het adviseren van klanten over hun administratieve organisatie en bedrijfsprocessen. Studenten doen een brede financiële basis op en werken samen met het bedrijfsleven aan praktijkopdrachten. Op deze manier hebben zij na hun afstuderen een netwerk in het werkveld.