Is leraar worden iets voor jouw leerling/student?

3 HvA-opleidingen uitgelicht

25 jan 2022 20:57 | Studentenzaken

Het onderwijs staat te springen om bekwame en inspirerende (vak)leerkrachten. Hebben jouw leerlingen/studenten wel eens nagedacht over een carrière in het onderwijs?

De HvA heeft een breed aanbod aan lerarenopleidingen. Van breed pedagogisch tot vakspecifiek, en van bachelor tot associate degree. In dit artikel lichten we drie opleidingen uit. Zie je binnen jouw school leerlingen/studenten die talent hebben voor onderwijs? Wijs ze dan op onze lerarenopleidingen!

Nieuw: lerarenopleiding Pedagogiek

Lerarenopleiding met dubbele bevoegdheid

Per september 2022 start de HvA met de volledig vernieuwde lerarenopleiding Pedagogiek. Deze nieuwe opleiding leidt studenten op tot vernieuwende onderwijsprofessionals die in staat zijn hun leerlingen uit te dagen en vooruit te helpen met unieke (maatwerk)oplossingen. Studenten ontwikkelen in deze opleiding een breed pedagogisch perspectief en krijgen veel ruimte om zelf sturing te geven aan het eigen leer- en ontwikkelproces. De leeromgeving van de student is deels op de hogeschool en deels in het voortgezet onderwijs en mbo.

In het eerste jaar van de opleiding ontwikkelen studenten een stevige brede pedagogische basis waarbij de ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun omgeving centraal staat. Daarnaast maken ze kennis met de vakgerichte tweedegraadslerarenopleidingen. In het tweede jaar kiezen studenten voor een van de drie richtingen;

  1. een vakgerichte lerarenopleiding zoals Wiskunde of Algemene Economie
  2. verder studeren tot leraar Pedagogiek waarmee afgestudeerden les kunnen geven op het mbo
  3. de combinatie van beide waarin studenten binnen 4,5 jaar afstuderen met twee diploma’s (dubbele bevoegdheid)

De opleiding is bedoeld voor studenten die weten dat ze leraar willen worden, maar nog niet precies in welk vakgebied. Studenten die een stevige pedagogische basis willen ontwikkelen en eigen regie en verantwoordelijkheid willen nemen.

Ad Educatief Professional Beroepsonderwijs​​

Soepel bewegen richting onderwijs

In het mbo en vmbo krijgt praktijkonderwijs op allerlei verschillende manieren vorm. Opleidingen werken hierbij steeds meer samen met bedrijven en instanties in de regio. Dat vraagt ook om inzet van medewerkers die studenten goed kunnen begeleiden bij het leren in de praktijk.

Met de tweejarige Associate Degree opleiding Educatief Professional Beroepsonderwijs worden studenten voorbereid om de rol van begeleider bij praktijklessen te kunnen vervullen. Studenten krijgen zowel vakkennis als pedagogische en didactische vakken. Bij de onderwijskundige vakken staan hun eigen leerdoelen centraal. Ze voeren praktijkopdrachten uit en kunnen door feedback en feedforward van docenten, medestudenten en stagebegeleiders zien of zij hun leerdoelen hebben bereikt. Tijdens de opleiding kiezen de studenten voor een uitstroomprofiel passend bij een van de vier beroepsrichtingen.

Deze deeltijdopleiding past bij mbo-4 studenten die ambitie hebben om hun kennis en vaardigheden op een hoger niveau te ontwikkelen en in het onderwijs willen werken, maar geen vierjarige hbo-studie willen volgen. Mbo-4 studenten die een opleiding hebben gevolgd voor de sectoren zorg, welzijn en dienstverlening, horeca en bakkerij, techniek of economie kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring die ze al hebben. Na het behalen van hun diploma kunnen zij direct aan de slag in het vmbo of mbo.

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Óók voor havisten een mooie kans voor een loopbaan in het onderwijs

Havisten die zich oriënteren op een beroep waarin ze kunnen werken met jonge mensen denken niet altijd aan de mogelijkheid om leraar te worden in het beroepsonderwijs, terwijl dit misschien wel goed bij ze past. Werken in het beroepsonderwijs is afwisselend en vraagt om uitstekende coachings- en begeleidingsvaardigheden. Leerlingen en studenten begeleiden bij hun leerproces in de praktijk staat namelijk centraal.

De lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn is toegankelijk voor iedereen met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. De meeste studenten bij deze opleiding komen van het vwo of mbo, maar ook voor scholieren met een havo diploma is deze opleiding heel goed te volgen en met succes af te ronden. Zij krijgen namelijk alle benodigde vakkennis, praktijkkennis en -ervaring tijdens de opleiding. Na het behalen van hun bachelordiploma zijn er genoeg mogelijkheden om les te geven aan jongeren die opgeleid worden voor een baan in de sectoren zorg, welzijn en dienstverlening. Voor havisten die graag willen werken met jonge mensen en hen iets willen leren kan deze opleiding dus een passende studiekeuze zijn.