'HBO, dat gaat zo’ in 2022 verder in een nieuw jasje

Vanaf eind januari kunnen studiekiezers weer in gesprek met een student

24 nov 2021 12:46 | Studentenzaken

Het kan voor studiekiezers lastig zijn om zich een beeld te vormen van hoe het is om te studeren aan het hbo. In coronatijd werd dit nog lastiger, en daarom startte de HvA een nieuwe keuzeactiviteit op waarbij studiekiezers konden bellen met een HvA-student: ‘Hbo, dat gaat zo’. Het luisteren naar ervaringen van echte hbo- studenten bleek voor studiekiezers heel waardevol te zijn. Daarom wordt deze activiteit de komende tijd verder uitgewerkt en verbeterd. Vanaf eind januari wordt de activiteit opnieuw toegevoegd aan het aanbod van de HvA onder de naam ‘Gesprek met een student’. 

Wat is 'Gesprek met een student'?

Tijdens de activiteit ‘Gesprek met een student’ vertellen HvA-studenten studiekiezers via een persoonlijk telefoon- of videogesprek over hun ervaringen als hbo-student. Studiekiezers kunnen kiezen uit verschillende onderwerpen waarop zij graag extra nadruk willen leggen, zoals bijvoorbeeld de overstap van de havo of het mbo naar het hbo.  

De HvA-studenten delen alleen informatie over wat zij zelf hebben meegemaakt in hun studentenleven en hoe zij zelf keuzes hebben gemaakt. Dit kan de studiekiezer inzicht geven in hoe het is om student te zijn en geeft inspiratie voor de eigen studiekeuze, maar is nadrukkelijk geen opleidingsvoorlichting of (studiekeuze)advies. Heeft een studiekiezer hulp nodig in het keuzeproces? Dan is de activiteit ‘Gesprek met een keuzecoach’ geschikt. Voor opleidingsinformatie kan de studiekiezer terecht op de opleidingspagina’s of bij een voorlichting tijdens de (online) open dagen. 

Gesprek inplannen mogelijk vanaf eind januari

Vanaf eind januari kunnen studiekiezers zelf een afspraak inplannen met een HvA-student. In de januari-editie van de Scholennieuwsbrief delen wij hierover meer informatie en de aanmeldlink. Houd deze dus goed in de gaten!