Hogeschool van Amsterdam

Hbo, dat gaat zo: contact met een HvA-student

16 feb 2021 00:00 | Studentenzaken

Doorstromen naar een hbo-opleiding is altijd een spannende stap voor studenten. Met goede begeleiding en voldoende informatie wordt deze stap makkelijker. Daarom startte de HvA in december met een nieuw project: ‘Hbo, dat gaat zo’.

Doel van het project

‘Hbo, dat gaat zo’ is een aanvulling op het al langer bestaande traject ‘Student in de klas’ , dat sinds de lockdown online plaatsvindt. Het is opgezet om meer persoonlijk contact te creëren tussen studiekiezers en studenten, nu zij elkaar niet meer op school kunnen ontmoeten. Ook wil de HvA met ‘Hbo, dat gaat zo’ inspelen op de informatiebehoefte van studiekiezers. ‘Student in de Klas’-coördinator en vierdejaarsstudent commerciële economie Mohammed Skori en studentmedewerker en tweedejaarsstudent HRM Sterre van Neijenhoff, die ‘Hbo, dat gaat zo’ samen coördineren, vertellen over de nieuwe samenwerking.

Hoe werkt 'Hbo, dat gaat zo'?

“Tijdens ‘Student in de klas’ krijgen studiekiezers online en klassikaal voorlichting van onze hbo-studenten over studeren aan de HvA,” vertelt Mohammed. “Zo krijgen ze heel veel informatie over wat studeren aan het hbo inhoudt. Dat is de eerste stap. Maar tegelijkertijd is er in zo’n online klassikale setting minder tijd om vragen te stellen. Daarom hebben we als follow-up van ‘Hbo, dat gaat zo’ opgestart, waarbij studiekiezers een individueel gesprek kunnen boeken met een HvA-student.”

Tijdens een telefoon- of videogesprek van 15 minuten kan een studiekiezer op een laagdrempelige manier vragen stellen. De studiekiezer kan op de profielpagina op de HvA-website kiezen uit één van de studenten die hem of haar het meest aanspreekt. Bijvoorbeeld een student die de opleiding volgt waarin de studiekiezer geïnteresseerd is, of een student met eenzelfde studiekeuze-achtergrond. De studenten zitten er klaar voor om aankomende studenten te helpen en te informeren!

De ervaringen van deelnemers en studenten

“In december 2020 hebben de HvA-studenten verschillende gesprekken gevoerd,” vertelt Sterre. “Van die gesprekken en de vragen die gesteld werden hebben we veel opgestoken. Vragen die vaak terugkwamen waren: Wat vond je van de eerste paar dagen op de HvA? Wat is heel erg anders dan je had verwacht? Waar kan je naartoe als je vragen hebt over de opleiding? Hoe kan je het beste je studie plannen? Heb je tips?”

De gesprekken tussen de HvA-studenten en studiekiezers waren leuk én nuttig. Dat bleek niet alleen uit het gevoel van de HvA-studenten, maar ook uit het feit dat de studiekiezers aangaven dat zij graag een vervolggesprek wilden inplannen om meer vragen te kunnen stellen. Ook decanen en loopbaanbegeleiders uit het vo- en mbo-onderwijs reageerden positief op het nieuwe project.

De toekomst van 'Hbo, dat gaat zo'

Het project ‘Hbo, dat gaat zo’ is als pilot uitgevoerd in december 2020. De pilot zit nu nog in de evaluatiefase, maar het is al zeker dat het een vervolg krijgt, laten Mohammed en Sterre weten. Vanaf februari gaat ‘Hbo, dat gaat zo’ verder, als officieel onderdeel van de online dienstverlening voor studiekiezers van de HvA. Eind februari evalueren de coördinatoren hun ervaringen. Ze gaan door zolang het leuk en nuttig blijft. Het project heeft voorlopig nog geen einddatum.

Vanaf februari kunnen studiekiezers weer een gesprek boeken met een van de studenten van ‘Hbo, dat gaat zo’. Ben jij of ken jij een studiekiezer die behoefte heeft aan een gesprek met een student? Aanmelden kan via de website.