Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Veelgestelde vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen terug over het zij-instroomtraject leraar basisonderwijs. Staat jou vraag er niet tussen? Neem dan even contact met ons op, wij helpen je graag!

Ik heb nog geen zicht op een baan in het onderwijs, kan ik dan het geschiktheidsonderzoek Zij-instroom in Beroep doen?

Helaas, dat kan niet. Om het geschiktheidsonderzoek te kunnen doen heb je een werkgever (bevoegd gezag van een school) nodig die van plan is jou in dienst te nemen als onbevoegd docent.

Moet ik als zij-instromer een minimum aantal uren voor de klas staan?

Er is geen wettelijk minimum. Maar de HvA hanteert als minimum twee dagen per week. Dit kun en mag je uitbreiden, in overleg met je werkgever. Wel adviseren we je om niet meer dan drie dagen per week voor de klas te gaan staan. Zo houd je voldoende tijd over voor je studie.

Ik stond het afgelopen jaar ingeschreven bij een lerarenopleiding. Is dit een bezwaar?

Dat ligt eraan of je wel of geen diploma hebt behaald. Stond je in de afgelopen twee jaar wel ingeschreven voor een lerarenopleiding én heb je een diploma behaald, dan kun je het ZIB-traject mét subsidie volgen. Heb je geen diploma behaald, dan kun je het ZIB-traject wel volgen, maar dan krijgt je werkgever geen subsidie. 

 

Kan ik ondersteuning krijgen bij het samenstellen van het portfolio?

Dat is zeker mogelijk! We bieden begeleiding aan voor het samenstellen van je portfolio voor € 230 per gesprek (1 uur begeleiding en 1 uur voorbereiding voor de begeleider. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met assessmentfoo@hva.nl

Een onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is het uitvoeren van een praktijkopdracht (les) in een klas.  Worden er nadere eisen gesteld aan de groep(en) waar de praktijkopdracht wordt uitgevoerd? 

De enige voorwaarde die we stellen dat je de groep waar je de praktijkopdracht voldoende groot is. Groepen kleiner dan 15 leerlingen komen met name in het speciaal onderwijs voor, twijfel je of de groep voldoende groot is, neem dan contact met ons op.

Wie zijn er aanwezig in het lokaal als ik de praktijkopdracht uitvoer? 

In principe zijn alleen de twee assessoren die jouw les observeren in het lokaal aanwezig. Zij beoordelen of je zelfstandig voor de klas kunt staan. Dit kan natuurlijk alleen goed beoordeeld worden wanneer je zonder begeleiding de praktijkopdracht uitvoert. 

De uitslag van het geschiktheidsonderzoek is ongeschikt voor het zij-instroomtraject wat nu?

Als blijkt dat je niet geschikt bent voor het Zij-instroomtraject, maar wél voor het beroep van leraar, dan kun je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Je kunt ook het geschiktheidsonderzoek opnieuw doen. Dat kan na 6 maanden.

Ik behaal binnenkort mijn bachelordiploma, mag ik alvast starten met het geschiktheidsonderzoek voor zij-instroom?

Helaas, je moet nog even geduld hebben. Je hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek. Daar kunnen we geen uitzonderingen op maken. Je kunt je wél alvast voorbereiden; bijvoorbeeld door een voorlichtingsbijeenkomst te bezoeken en het samenstellen van je portfolio.

Ik werk op een school voor speciaal onderwijs (so) of speciaal basisonderwijs (sbo). Kan ik het zij-instroom in beroep traject bij de pabo volgen?

Ja hoor. Ook als je in het speciaal (basis-)onderwijs werkt, ben je welkom. En je kunt ook subsidie aanvragen bij DUO. Realiseer je wel dat de opleiding zich richt op het reguliere basisonderwijs. En je bevoegdheid ook. Het is daarom waardevol om, tijdens je opleiding, ook op een reguliere basisschool werkervaring op te doen.

Ik werk (onbevoegd) op een praktijkschool. Kan ik het zij-instroom in beroep traject bij de pabo volgen?

Ja hoor. Ook als je op een praktijkschool werkt, ben je welkom. En je kunt ook subsidie aanvragen bij DUO. Realiseer je wel dat de opleiding zich richt op het reguliere basisonderwijs. En je bevoegdheid ook. Het is daarom waardevol om, tijdens je opleiding, ook op een reguliere basisschool werkervaring op te doen.

Ik ben het niet eens met het verloop van het geschiktheids- of het bekwaamheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

We doen natuurlijk onze uiterste best om de geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoeken zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Daarom werken we met getrainde en/of gecertificeerde assessoren en is de assessmentprocedure helder beschreven. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met het verloop van de procedure en/of de eindrapportage. Kom je er niet uit in een gesprek met de assessoren, dan kun je gebruik maken van de  klachtenprocedure.

Hoe vaak mag ik de wiscat-rekentoets doen?

Je krijgt twee mogelijkheden om te toets te halen. Haal je de eerste keer de toets niet, dan mag je alleen ee twee mogelijkheid doen wanneer je meer dan 70 punten hebt behaald bij de eerste mogelijkheid. Om de toets te behalen hanteren we een norm van 103 punten. Wanneer je je aanmeld voor de rekentoets krijg je informatie over de datum, tijd en betalingswijze. 

Wat gebeurt er als ik de wiscat-rekentoets twee keer niet haal?

Dan wordt de aanmelding voor het geschiktheidsonderzoek bij de HvA helaas geannuleerd. Het is wel mogelijk om met de resultaten van de wiscat-rekentoets (historisch overzicht en certificaat) die afgenomen is bij een andere onderwijsinstelling het geschiktheidsonderzoek bij de HvA te vervolgen. 

Wat is de normering van de rekentoets wiscat?

We hanteren de landelijke norm van 103 punten.

Kan ik mijn aanmelding voor de wiscat-rekentoets annuleren of wijzigen?

Dat kan tot uiterlijk een week voor de toetsafname. Neem hiervoor contact op met het Loket Assessments via assessment-foo@hva.nl

Hoe lang is mijn geschiktheidsverklaring geldig?

Je geschiktheidsverklaring is twee jaar geldig. Na deze termijn wordt er in overleg met de hogeschool gekeken in hoeverre de geschiktheidsrapportage nog voldoende bruikbaar is voor het opstellen van een scholingsplan.

 

Tijdens mijn geschiktheidsonderzoek bleek dat ik op een aantal gebieden al startbekwaam ben. Waarom is het scholingstraject dan toch nog zo uitgebreid?

In het geschiktheidsonderzoek staat de beoordeling van je vaardigheden centraal en niet die van je vakinhoudelijke en -didactische kennis. De uitkomst kan dus nooit een reden zijn om studieonderdelen achterwege te laten. Echter, de bekwaamheden die als startbekwaam zijn beoordeeld, worden aan het eind van je traject (tijdens het bekwaamheidsonderzoek) NIET opnieuw bekeken.  

Kan de Pabo HvA mij helpen om een school of schoolbestuur te vinden waar ik als Zij-instromer kan werken?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkplek. Maar we helpen je graag! Hier vind je een overzicht van scholen waar we mee samenwerken. Zij hebben belangstelling in Zij-instromers. Je kunt ook terecht bij 1Loket(opent in nieuw venster).

Ik heb geen afgeronde hbo- of wo-opleiding. Kan ik dan toch deelnemen aan een Zij-instroom in Beroeptraject?

Helaas, dat kan niet. Het is wettelijk niet mogelijk. Wil je toch voor de klas? We hebben ook andere opleidingsvarianten waarvoor je wellicht wel toelaatbaar bent: onze vierjarige voltijdopleiding, de driejarige vwo-route en de Universitaire Pabo van Amsterdam.

Ik heb al een geschiktheidsonderzoek afgelegd, bij een andere instelling voor hoger onderwijs. Kan ik het traject dan toch bij de HvA volgen?

Dit kan zeker, mits de groep niet vol zit. Heb je elders een geschiktheidsonderzoek afgelegd en wil je deelnemen aan het ZiB traject, neem dan direct contact op met Assessment FOO assessment-foo@hva.nl. Zij kunnen vervolgens rekening houden met je gewenste deelname. Helaas kan het voorkomen dat de groep vol zit, maar we doen er alles aan om dit te voorkomen, zodat iedereen deel kan nemen aan het ZiB traject.

Binnenkort haal ik mijn bachelor. Mag ik nu vast starten met het geschiktheidsonderzoek?

Helaas, je moet nog even geduld hebben. Je hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek. Daar kunnen we geen uitzonderingen op maken. Je kunt je wél alvast voorbereiden; bijvoorbeeld door een voorlichtingsbijeenkomst te bezoeken en het samenstellen van je portfolio.

Ik werk op een school voor speciaal onderwijs (so) of speciaal basisonderwijs (sbo). Kan ik het Zij-instroomtraject ook volgen?

Ja hoor. Ook als je in het speciaal (basis-)onderwijs werkt, ben je welkom. En je kunt ook subsidie aanvragen bij DUO. Realiseer je wel dat de opleiding zich richt op het reguliere basisonderwijs. En je bevoegdheid ook. Het is daarom waardevol om, tijdens je opleiding, ook op een reguliere basisschool werkervaring op te doen.

Mag ik ook werken op een school buiten Amsterdam?

Ja, dat mag. Je krijgt zelf natuurlijk wel les en begeleiding op de HvA in Amsterdam. En we maken afspraken met jouw school over de omvang van de uren voor de begeleiding en beoordeling op je werkplek.

Worden er eisen gesteld aan de groep(en) waar ik mee werk op school?

Nee, hiervoor zijn geen specifieke eisen. Je maakt hier zelf afspraken over met je werkgever. De enige voorwaarde is dat je werkt als leraar in het basisonderwijs. Na afronding van het traject ben je bevoegd om in álle groepen van het basisonderwijs te werken. Daarom is het wel slim om tijdens je opleiding in verschillende groepen (en wellicht ook op verschillende scholen) werkervaring op te doen.

Uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat ik niet geschikt ben voor het Zij-instroomtraject. Wat nu?

Als blijkt dat je niet geschikt bent voor het Zij-instroomtraject, maar wél voor het beroep van leraar, dan kun je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Je kunt ook het geschiktheidsonderzoek opnieuw doen. Dat kan na 6 maanden.

Wat wordt er bedoeld met kennisbasis en landelijke kennisbasistoetsen?

Bij een leraar mag je -terecht- een bepaalde basiskennis verwachten. En om te garanderen dat die kennis er ook is, hebben de lerarenopleidingen -samen met het Ministerie van OC&W- zogenoemde landelijk kennisbasis ontwikkeld. De opleidingen moeten ervoor zorgen dat pabo-studenten deze basiskennis beheersen. De kennisbasis Nederlands en Rekenen/Wiskunde worden getoetst met landelijke examens. Dat geldt ook voor de deelnemers aan het Zij-instroomtraject.  Meer informatie over de landelijke kennistoetsen vind je op de website van 10voordeleraar(opent in nieuw venster).

Wat is het niveau van de rekenvaardigheid die wordt getoetst in de Landelijke kennistoets rekenen?

De Landelijke kennistoets rekenen (LKT) peilt kennis, inzichten en vaardigheden op 3S-niveau. Dit staat voor een kennisniveau van een havist.

Wat kan ik doen om te zorgen mijn rekenvaardigheid op het juiste niveau is?

Oefenen! En beter vier keer in de week een half uur dan één keer per week twee uur. Samen oefenen werkt ook: door te overleggen verhoog je je eigenvaardigheid. Gebruik voor het oefenen bijvoorbeeld op de oefensite voor de landelijke kennisbasis Rekenen en Wiskunde(opent in nieuw venster) of het boek ‘Rekenen en Wiskunde in de praktijkKennisbasis van W.Oonk. Dit is materiaal op het niveau van de Landelijke kennistoets rekenen.

Hoe lang duurt de Wiscat rekentoets?

Alle kandidaten hebben recht op 130 minuten toetstijd.  

Wordt het scholingstraject goedkoper als er bepaalde studieonderdelen niet worden opgenomen in mijn persoonlijke routeplan (de scholingsovereenkomst)?

Nee. De opleiding hanteert één vaste prijs. Toegekende vrijstellingen resulteren niet in restitutie van een deel van de opleidingskosten. De kosten worden aan het begin van scholingstraject gefactureerd bij jouw werkgever.

Hoeveel dagen per week sta ik als Zij-instromer voor de klas?

Er is geen wettelijk minimum. Maar de HvA hanteert als minimum twee dagen per week. Dit kun en mag je uitbreiden, in overleg met je werkgever. Wel adviseren we je om niet meer dan drie dagen per week voor de klas te gaan staan. Zo houd je voldoende tijd over voor je studie.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan de lessen?

Nee, dat is niet verplicht. Voordat je begint maak je afspraken over de manier waarop je wilt gaan studeren. Wil je modules volgen? Of zelf studeren en alleen toetsen doen? Dit kun je gaandeweg altijd aanpassen. De wijze waarop je gaat studeren heeft overigens geen invloed op de kosten.

Kan ik na afronding van het Zij-instroomtraject ook lesgeven in het buitenland?

Het getuigschrift dat je na afronding van je scholingstraject krijgt, is geen bachelordiploma. Het valt daarom niet onder de BAMA-erkenning zoals die in de akkoorden van Lissabon zijn vastgelegd. Of je met getuigschrift erkend wordt voor het primair onderwijs hangt af van de weging door de Nuffic van het betreffende land. Landen bepalen dus zelf of ze de bevoegdheid erkennen.

Wat ga ik als Zij-instromer verdienen?

Je maakt zelf afspraken met je werkgever over je aanstelling en inschaling. De HvA staat daarbuiten. Onze ervaring leert dat Zij-instromers worden ingeschaald in schaal LA. En dat de hoogte van de inschaling is gebaseerd op (voor het onderwijs) relevante werkervaring, in combinatie met je laatst verdiende loon. Meer informatie hierover vind op Rijksoverheid.nl(opent in nieuw venster).