Hogeschool van Amsterdam
 

Privacybescherming en archiefdienst

Hoe archiefdiensten omgaan met openbaarheid, informatiebeveiliging en privacy, is ingekaderd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De werkwijze is niet eenvoudig in een wereld waarin het digitaal delen van informatie vlotter gaat dan ooit tevoren en openheid vanzelf lijkt te spreken.

De openbaarheid van informatie en de ordelijke toegang tot informatie wordt bij archiefdiensten afgeremd door wettelijke eisen die de persoonlijke levenssfeer beschermen. De AVG strekt zich ook uit tot archieven. Tussen archiefdiensten bestaan opmerkelijke verschillen in navolging van de wetgeving, van een uiterst strikte interpretatie tot een meer soepele omgang.

Cursusopzet

Deze cursus verschaft u de basiskennis voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens van nog levende personen en met bijzondere persoonsgegevens. Met gebruik van voorbeelden uit de eigen praktijk. Na afloop is de deelnemer in staat om regels omtrent persoonsgegevens op te stellen voor de eigen organisatie (archiefdienst, historisch centrum, erfgoedinstelling).

Doelgroep

De cursus is gericht op medewerkers van archiefdiensten, historische centra en erfgoedinstellingen, die betrokken zijn bij openbaarheid, privacy en informatiebeveiliging.

Data

  • 2 maandagen
  • 9.30 - 16.30 uur
  • 13 en 27 januari 2020

Kosten

€ 900,- (incl. studiemateriaal en begeleiding)

Gepubliceerd door  Archiefschool 12 juni 2020