Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Het studieprogramma is opgebouwd uit archivistiek, informatiemanagement en ict. De grondslagen van de archivistiek worden behandeld aan de hand van actuele vraagstukken en sector-specifieke casussen in de informatiehuishouding en -beheer.

Het programma heeft een logische opbouw. Elk blok heeft twee vakken, samen acht per jaar.
Naast archivistiek krijg je informatiemanagement en ICT vakken.

Programma jaar 1 basis

blok 1 blok 2 blok 3 blok 4
Werkproces analyse Document analyseDatabases Waarderen
Archiveringssystemen Archiefrecht MetadaterenToegankelijkheid
Programma jaar 2 verdieping
blok 1 blok 2 blok 3 blok 4
Ruimtelijke
informatie
Digitaal
beschikbaarstellen
E-depot Tekstanalyse
Informatiebeveiliging Informatie auditering Preserveren Inventariseren of Beroepsproduct
Na dit programma