Hogeschool van Amsterdam
 

Module Toegankelijk maken (opleiding Archiefassistent)

Archiefassistenten houden zich bij verschillende archiefdiensten ook bezig met het toegankelijk maken van archieven.

Programma

In deze module leer je hoe je een eenvoudig archief kunt ontsluiten in een aantal stappen. Je maakt kennis met de achtergronden van het toegankelijk maken. 

Je gaat een een beknopte inventaris of gestructureerde plaatsingslijst maken van een eenvoudig en klein archief uit de archiefdienst waar je werkt.

De kennis en vaardigheden die je leert, pas je toe en oefen je op het archief (het projectarchief van jouw archiefdienst) dat je bewerkt tijdens de module.

Data

  • 10 dinsdagen 
  • 24 september, 1, 15, 29 oktober, 12, 26 november, 10 december, 7 jan, 21 januari en 4 februari 2020
  • 9:30 uur - 12:30 uur

Kosten

De module kost 550,- euro.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is: 

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen) 
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft als instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een reïntegratiebureau.   

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocaties

De opleiding Archiefassistent wordt overwegend in Amsterdam gegeven. Per module wordt vaak een werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

Gepubliceerd door  Archiefschool 10 juli 2019