Hogeschool van Amsterdam
 

Module Thuis in het archief (opleiding Archiefassistent)

Bij archief denken de meeste mensen aan een verzameling oude documenten en die omschrijving is in het dagelijks leven voldoende. Als medewerker bij een stadsarchief, historisch centrum of archiefbewaarplaats werkt u dag in dag uit met archieven. Dan is het prettig en nuttig om precies te weten waar het bij archief en archieven om gaat.

PROGRAMMA

Waarin onderscheidt archief zich eigenlijk van een bibliotheek of een collectie oude kaarten of een andere verzameling? In deze basismodule komen vragen aan de orde als:

  • Wat verstaan we precies onder archief?
  • Waarvoor dienen archieven?
  • Waarom bewaren we sommige documenten wel en andere niet?
  • Hoe ziet het archiefbeheer er in vogelvlucht uit?

De studenten maken kennis met alle aspecten van archieven: van verwerven van archieven tot toegankelijk maken en beschikbaarstellen, bewaren en behouden van archieven, een kort overzicht van regelgeving voor archieven en de organisatie van het openbaar archiefwezen in Nederland.

DATA

  • Dinsdagen
  • 10, 17, 24 november, 1, 8, 15 december 2020 en 5 en 12 januari 2021
  • Tijden: 13.30-16.30 uur

BASISMODULE

Thuis in het archief is de verplichte basismodule van de opleiding Archiefassistent.

KOSTEN

De module kost 550,- euro.

STUDIEBELASTING

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen, verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is:

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen)
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

DIPLOMA

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

TOELATINGSEISEN: WERKZAAM BIJ EEN ARCHIEFDIENST

De opleiding Archiefassistent heeft als instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een reïntegratiebureau.

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

LESLOCATIES

De opleiding Archiefassistent wordt overwegend in Amsterdam gegeven. Per module wordt vaak een werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

Gepubliceerd door  Archiefschool 12 juni 2020