Hogeschool van Amsterdam
 

Module Materiële zorg (opleiding Archiefassistent)

Archieven zijn aan verval onderhevig. Om ze duurzaam te kunnen bewaren, worden ze geconserveerd en zo nodig gerestaureerd. Als archiefassistent krijg je veel archiefmateriaal in handen, je ziet als eerste een schade.

Programma

Als archiefassistent ga je dagelijks om met veelsoortige archiefstukken en draag je bij aan een een verantwoordelijk gebruik van de documenten.

  • Je geeft studiezaalbezoekers advies over de juiste omgang met de aangevraagde stukken
  • Je let op de materiële staat van de archieven en hun verpakking en zorgt voor de juiste conservering van archiefstukken.
  • Je leert behoudsproblemen te herkennen en krijgt kennis van verschillende soorten gegevensdragers, zoals perkament, papier, microfilm, cd-rom, digitaal. En hoe je daarmee omgaat.
  • Je leert diverse soorten schade aan archiefmateriaal (her)kennen en hoe je die kunt beheersen of voorkomen.

Voor het duurzaam bewaren van archieven is een goed depotbeheer noodzakelijk. In deze module maak je kennis met regels, procedures en activiteiten, waardoor je (samen met anderen) ervoor zorgt dat documenten duurzaam bewaard blijven, in een goede materiële staat.

Data

  • les 1 in Stadsarchief Amsterdam op dinsdag 1 september 2020, 11:00 - 15:00 uur
  • les 2 t/m 7 op woensdag 9, 16, 23, 30 september, 7, 21, 28 oktober 2020
  • Tijd: 9:00-12:00 uur

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is:

  • 24 contacturen (7 lessen van 3 contacturen)
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseis: je werkt bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft als instroomeis: de studenten werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. Je hebt een contract van minimaal 16 uur per week. Je hebt een contract met de archiefdienst als werknemer, als vrijwilliger, als stagiaire of als gedetacheerde vanuit een reïntegratiebureau.

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocatie

De module Mariële zorg van de opleiding Archiefassistent wordt online aangeboden, als gevolg van de corona maatregelen. Een uitzondering daarop is de eerste les, deze vindt plaats in het Stadsarchief Amsterdam tussen 11 uur en 15 uur.

Gepubliceerd door  Archiefschool 18 juli 2020