Hogeschool van Amsterdam
 

Module Documentanalyse (opleiding Archiefassistent)

Archiefassistenten laten veel documenten door hun handen gaan. Wat zijn het voor documenten? Bij documentanalyse kijk je naar vorm en functie van documenten. Wie heeft het document gemaakt, en voor wie is het bestemd?

Programma Documentanalyse

De studiezaalmedewerker heeft inzicht nodig in de documenten die bij de archiefdienst bewaard worden. Archiefdiensten hebben veel verschillende documenten in huis, die zijn voortgebracht door verschillende instellingen, zoals de overheid (rijk, gemeente, provincie), de notaris, de kerk of andere organisaties.

In deze module leert de archiefassistent documenten te herkennen op basis van hun uiterlijke vorm en de functie. Je analyseert documenten. Je leert documenten uit de 17e, de 18e en de 19e eeuw te lezen en transcriberen.

Data

  • 8 dinsdagen
  • 1, 8, 15, 22, 29 september, 6, 20 en 27 oktober 2020
  • les 1 op locatie in Amsterdam: 11:00 uur -15:00 uur
  • les 2 t/m 8: online: 9:00 - 12:00 uur.

Kosten

De module kost 550,- euro.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting van deze module is 60 uur, als volgt opgebouwd:

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen)
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft een duidelijke instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een reïntegratiebureau.

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocaties

De module Documentanalyse van de opleiding Archiefassistent wordt dit keer online aangeboden, als gevolg van de corona maatregelen. Een uitzondering daarop is de eerste les, deze vindt plaats in Amsterdam tussen 11 uur en 15 uur.

Gepubliceerd door  Archiefschool 17 juli 2020