Hogeschool van Amsterdam
 

Module Archiefgebruik en dienstverlening (opleiding Archiefassistent)

Archieven worden bewaard om ze te gebruiken. Gebruikers weten vaak niet precies hoe ze dat moeten doen. Als archiefassistent helpt u onderzoekers en archiefgebruikers zo goed mogelijk bij het vinden van hun weg in het archief. U beantwoordt hun praktische en inhoudelijke vragen.

Programma

Archieven bewaren we, om ze te gebruiken, maar gebruikers weten vaak niet goed de weg in het archief. Ze verdwalen op websites en raken verstrikt in inventarissen. Als archiefassistent ben je vaak de eerste die deze gebruikers zal helpen. De eerste die ze de gezochte informatie moet leveren, ze helpt bij hun onderzoek of doorverwijst naar andere instellingen en informatiebronnen. Dat kan op de studiezaal of de website, aan de telefoon, via online chat of langs andere wegen.

In de module Archiefgebruik en dienstverlening (voorheen Beschikbaarstellen) leer je gebruikers helpen met het stellen van de juiste vragen, het vinden van relevante archieven en het begrijpen van de gevonden informatie. Je verdiept je in welke soorten archiefgebruikers er zijn, wat hun verwachtingen en vragen zijn, welke kennis zij van archieven hebben en hun zoekvaardigheden.

Je krijgt kennis van het Nederlandse archiefwezen en de verschillende soorten (nadere) toegangen, van kaartenbak tot database. Je leert bovendien hoe je zo veilig mogelijk archiefstukken aan bezoekers beschikbaar kunt stellen, rekening houdend met zaken als de kwetsbaarheid van het materiaal en openbaarheidsbeperkingen. Hiervoor heb je ook kennis van archief- en privacywetgeving nodig.

Tijdens de module doe je kennis en inzicht op door groepsdiscussies en individuele presentaties. Je vaardigheid in het helpen van gebruikers en opzoeken van informatie wordt geoefend aan de hand van praktische opdrachten tijdens de les, op internet en studiezalen. Alles lessen en opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw eigen werk en archiefdienst.

Cursusdata

  • 8 lessen (6 woensdagen en 2 maandagen)
  • 5, 12, 26 februari, 4, 9, 18, 25 en 30 maart 2020
  • 13.30 - 16.30 uur

Kosten

De module kost 550,-- euro.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting van deze module is 60 uur, als volgt opgebouwd:

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen)
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft een duidelijke instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een reïntegratiebureau. De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocaties

De opleiding Archiefassistent wordt overwegend gegeven in Amsterdam. Daarnaast wordt per module een of twee werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

Gepubliceerd door  Archiefschool 12 juni 2020