Hogeschool van Amsterdam
 

Archiefrecht en archiefnormen

Het wettelijke kader voor het archiefbeheer en archiefbeleid komt aan bod. De Archiefwet 1995, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), de Wet Openbare Overheid (WOO) en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer worden besproken. Daarnaast besteden we aandacht aan andere wetgeving die relevant is voor het werk van de deelnemers. Internationale normen die verbonden zijn aan het archiefrecht worden besproken.

Resultaten:

  •  kennis van archiefrecht en internationale normen;
  •  kennis van de samenhang van wetten binnen het archiefrecht;
  •  bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor archieven binnen het wettelijke kader;
  •  praktische toepassing van archiefrecht en archiefnormen in vraagstukken;
  •  wegwijzers en tips op het gebied van wet- en regelgeving en (internationale) normen.

Doelgroep

De cursus is gericht op hoofden dienstverlening, archiefbeheer of digitaal depot bij archiefdiensten en historische centra, archiefinspecteurs en adviseurs documentaire informatievoorziening. De deelnemer brengt eigen casussen en juridische beroepsproblemen in. 

Deze cursus is op hbo+ niveau.

Data

  • woensdagen
  • 4, 11 en 25 maart 2020  
  • 2 dagen (9:30-16:30) uur) en 1 ochtend (9:30-13:00 uur). 

Kosten 

€ 1.200,- (incl. studiemateriaal en lunch)

Gepubliceerd door  Archiefschool 25 november 2019