Hogeschool van Amsterdam
 

Archiefrecht en archiefnormen

Het wettelijke kader voor het archiefbeheer en archiefbeleid komt aan bod. De Archiefwet 1995, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), de Wet Openbare Overheid (WOO) en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer worden besproken. We kijken vooruit naar de modernisering Archiefwet 2021 en naar overige wetgeving die relevant is voor het archiefbeheer. Ook aandacht voor internationale normen die het archiefrecht mede bepalen.

Resultaten:

  • kennis van archiefrecht en internationale normen;
  • kennis van de samenhang van wetten binnen het archiefrecht;
  • bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor archieven binnen het wettelijke kader;
  • praktische toepassing van archiefrecht en archiefnormen in vraagstukken;
  • wegwijzers en tips op het gebied van wet- en regelgeving en (internationale) normen.

Doelgroep

De cursus is gericht op hoofden dienstverlening, archiefbeheer of digitaal depot bij archiefdiensten en historische centra, archiefinspecteurs en adviseurs documentaire informatievoorziening. De deelnemer brengt eigen casussen en juridische beroepsproblemen in.

Deze cursus is op hbo+ niveau.

Deze cursus wordt online verzorgd.

Data

  • start dinsdag 9 maart 2021
  • de cursus bestaat uit 5 ochtenden (dinsdag en woensdag)
  • data: 9, 10, 16, 17 en 24 maart 2021
  • tijd: 9:00 uur - 12:00 uur

Kosten

€ 1.200,- (incl. studiemateriaal)

Gepubliceerd door  Archiefschool 14 januari 2021