Hogeschool van Amsterdam
 

Archiefbewerking

Het archief van een bedrijf of organisatie bestaat uit documenten, waar de archiefvormer een ordening in heeft aangebracht. Toegankelijke archieven zijn een voorwaarde voor een transparante organisatie. Voor de overheid is een geordende en toegankelijke staat van archieven wettelijk verplicht. 'Informatie op orde'.

Cursusopzet

De cursus volgt het stappenplan van archiefbewerking, dat bekend staat als klassiek inventariseren:

  • analyseren van de context van het archief
  • plannen van het archiefbewerkingsplan;
  • analyseren van het archief (aandacht voor ordeningsstelsels);
  • beschrijven van het archief met de beschrijvingsstandaarden ISAD(G) en ISAAR(CPF) en de Archiefterminologie;
  • maken van een toegang op het archief;
  • verantwoorden van de keuzes bij de archiefbewerking.

De deelnemer is in staat zelfstandig een archief te bewerken vanuit archivistische methoden en principes na afronding van de cursus. Elke deelnemer bewerkt een eigen casusarchief met een beperkte omvang.

Doelgroep

De cursus is gericht op archiefmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeentearchieven, historische centra of categoriale instellingen. Ook (DIV-)medewerkers en informatie-adviseurs die werkzaam zijn bij gemeenten, rijksdiensten of ZBO's en archieven overdragen naar een archiefbewaarplaats. De cursus is op hbo+ niveau.

Data

  • 8 vrijdagen
  • 13:30 uur - 16:30 uur
  • 10, 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december 2021

Kosten

€ 1.850,-

Gepubliceerd door  Archiefschool 2 augustus 2021