Hogeschool van Amsterdam

Centre for Economic Transformation

Van goeden huize: onafhankelijke controllers bij woningcorporaties

Project

Het Centre for Financial Innovation (CFI) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt met het project Van goeden huize hoe woningcorporaties de verplichte onafhankelijke controlfunctie het beste kunnen inrichten. Vanaf 2015 moeten controllers binnen de eigen organisatie toezicht houden op de bedrijfsvoering en advies geven aan de bestuurders die tegelijkertijd hun leidinggevenden zijn.

Deze wettelijke plicht voor organisaties met meer dan 2500 woningen is ingevoerd na een parlementaire enquête naar aanleiding van enkele schandalen met betrekking tot fraude en wanbestuur bij woningcorporaties. Hoe de onafhankelijke controlfunctie moet worden ingevuld en hoe financiële professionals het beste om kunnen gaan met dit zorgvuldige toezicht, is echter nog onvoldoende helder.

Persoon, positie en beleid

Een samenwerkingsverband van het CFI van de HvA, Hofmeier consultants en het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam formuleert passende adviezen voor dit vraagstuk. Bij het project zijn verder vijftien woningcorporaties en een aantal zelfstandige controllers betrokken.

In het onderzoek wordt gekeken naar ‘persoon’, ‘positie’ en ‘beleid’ en de samenhang hiertussen om de onafhankelijke controlfunctie optimaal in te richten. Vragen die bij die invulling opkomen zijn onder andere:

- Wat is precies de opdracht van deze controller in de onafhankelijke controlfunctie?
- Hoe moeten we die onafhankelijke controlfunctie positioneren in onze organisatie?
- Over welke kwalificaties moet de persoon van de onafhankelijke controlfunctie beschikken?

Resultaten en research output

We formuleren adviezen voor de inrichting van de controlfunctie bij woningcorporaties en organiseren webinars naar aanleiding van de onderzoeksrsultaten. Daarnaast publiceren onderzoekers artikelen in vakbladen en wetenschappelijke journals. Studenten van de HvA werken mee met het onderzoek door afstudeeropdrachten uit te voeren bij de deelnemende woningcorporaties.

Financiering

SIA RAAK-publiek

In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de publieke sector centraal. Hogescholen en minimaal twee publieke partijen, eventueel aangevuld met één of meerdere private partijen, doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag.

Projectpartners

- Hofmeier consultants
- Zijlstra Center VU
- 15 woningcorporaties

Gepubliceerd door  CAREM 11 november 2021

Project Info

Startdatum 01 feb 2020
Einddatum 01 feb 2022