Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Non-bancaire mkb-financiers aan zet

Het ontwikkelen van standaarden voor non-bancaire mkb-financiers zodat zij een legitieme marktpositie kunnen innemen

Project

Nieuwe digitale technieken, zoals big data en kunstmatige intelligentie, veroorzaken disruptie in diverse sectoren van de economie, bijvoorbeeld in de financiële sector. Omdat nieuwe toetreders zoals FinTech-bedrijven een fundamenteel ander verdienmodel en bedrijfsvoering hanteren, vormt de disruptie ook een uitdaging voor hun toezichthouders en klanten.

Enerzijds verwelkomen de toezichthouders en klanten de innovatie als de toetreders marktaandeel winnen van met name banken, anderzijds neemt het risico op marktincidenten in dat geval toe. Doorgaans krijgen de toetreders ruimte om te groeien.

Toezichthouders lijken in een vroeg stadium van disruptie te vertrouwen op een vorm van zelfregulering, waarbij de toetreders zelf de hoofdrol krijgen in het voorkomen van marktincidenten door samen met hun toezichthouder en klanten standaarden te ontwikkelen die minimum kwaliteitseisen stellen aan een robuuste bedrijfsvoering (een belangrijk aandachtspunt van centrale banken zoals de DNB) en toezien op een transparante en eerlijke klantbehandeling (belangrijk uitgangspunt voor toezichthouders als de AFM).

In veel landen, waaronder ook in Nederland bevinden de FinTech-ondernemingen zich in het stadium van beginnende zelfregulering. De uitgangspunten van de toezichthouders zijn bekend; welke concrete veranderingen in de bedrijfsvoering de FinTech-bedrijven moeten doorvoeren om voldoende vertrouwen te verkrijgen van toezichthouders en klanten is echter nog niet duidelijk.

Doel

Het ontwikkelen van standaarden voor non-bancaire mkb-financiers zodat zij een legitieme marktpositie kunnen innemen. Dat is de situatie waarin een groep potentiële klanten kennis heeft van en vertrouwen heeft in een financieel product dat een bedrijf levert en dat ditzelfde geldt voor de overheid en toezichthouders. Deze standaarden zijn nodig, zodat (potentiële) mkb-klanten een groter vertrouwen krijgen in de toetredende ondernemingen, een nieuwe deelsector die naast de banken ontstaat.

Resultaten

Standaarden voor non-bancaire mkb-financiers en een instrument om regelmatig te meten of de non-bancaire mkb-financiers zich houden aan de overeengekomen standaarden.

Financiering

Raak SIA mkb

Projectpartners

- Stichting MKB Financiering
- Collin Crowdfund
- Spotcap
- FundIQ
- Voldaan
- October Qredits
- PIN Voorschot

Gepubliceerd door  CAREM 9 september 2020

Project Info

Startdatum 01 sep 2020
Einddatum 01 okt 2022