Archiefschool

Aan het woord

Testimonial

'Sinds ik archivaris ben valt het me keer op keer op: overal kom je archief tegen.'

'De archivaris van nu bevindt zich in een enorm dynamische tijd: technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor het vak gaan razendsnel.'

Merel Geerlings - Alumna

'Je kunt geen krant lezen zonder een artikel tegen te komen waarin archiefstukken een grote rol spelen. Niet zelden heeft archief ook een hoofdrol in het plot van boeken of films. Vaak nog analoge, maar steeds meer ook digitaal geboren documenten. Hoe leuk is het dus om archivaris te zijn: bijdragen aan al die soorten onderzoek en conclusies, op basis van materiaal dat door jou ontsloten is. De archivaris van nu bevindt zich in een enorm dynamische tijd: technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor het vak gaan razendsnel. Tegelijk moeten ook de erfenissen uit het verleden begrepen worden. Om daar meer vat op te krijgen heb ik me enkele jaren geleden aangemeld voor de post-HBO Archivistiek.

Bij de post-hbo Archivistiek heb ik me de ‘klassieke’ archiefvakken eigen gemaakt, zoals archiefrecht en toegankelijkheid. En ik heb veel gehad aan de meer ICT gerichte vakken, zoals databases en datamodelling. Daar heb ik dagelijks nog profijt van. De vakken die niet direct aan mijn werk raken, zoals informatie-auditering, hebben me beter inzicht gegeven in waar mijn collega’s mee bezig zijn. Dat werd versterkt doordat de klas bestond uit collega-archivarissen met allerlei soorten functies en van uiteenlopende organisaties. Al die invalshoeken leverden goede discussies op, wat ik enorm verrijkend vond.

Het beroepsproduct heb ik aangegrepen om me intensief in een onderwerp te verdiepen: namelijk de nieuwe beschrijvingsstandaard Records in Contexts. Zonder de stok achter de deur van de opleiding zou ik niet zo snel zoveel tijd besteden aan onderzoek. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ik heb er natuurlijk in eerste instantie veel van geleerd, en het heeft me bovendien ook een geweldig leuke nieuwe baan opgeleverd bij het Stadsarchief Amsterdam als projectleider Linked Data. Dus: wil je je verder ontwikkelen in het archiefwezen of informatiehuishouding? Dan beveel ik de Post-hbo Archivistiek van harte aan!'