Archiefschool

Studieprogramma

Studieprogramma Het studieprogramma is opgebouwd uit archivistiek, informatiemanagement en ict. De grondslagen van de archivistiek worden behandeld aan de hand van actuele vraagstukken en sector-specifieke casussen in de informatiehuishouding en -beheer.

Studieprogramma

Het programma heeft een logische opbouw. Elk blok heeft twee vakken, samen acht per jaar.
Via archivistiek krijgen informatiemanagement en ICT vakken een plaats.

Jaar 1 Basis

Je maakt kennis met informatiemanagement en enkele basisvakken archivistiek, zoals toegankelijkheid van informatie, archiefrecht en archiveringssystemen. Je leert de essentiële kenmerken van archief, informatie en data kennen. Je gaat in op het duurzaam beheren, behouden en toegankelijk houden van archiefinformatie. Je krijgt een stevige archiefrechtelijke basis.

Jaar 2 Verdieping

Je verdiept je kennis van archief, digitale duurzaamheid en digitaal beschikbaar stellen van informatie. Je werkt aan praktijkopdrachten die bruikbare kennis en vaardigheden opleveren voor jouw organisatie of relevant is voor het werkveld of de maatschappij. Je richt je op actuele archivistische thema’s, zoals privacybescherming, toegankelijkheid van archiefinformatie of de inzet van artificial intelligence bij archiefmanagement.
Aan het programma kunnen geen rechten ontleend worden.

programma jaar 1 basis
blok 1 blok 2 blok 3 blok 4
Werkproces
analyse
Document
analyse
Gegevens
modelleren
Waarderen
Metadateren Archiefrecht Archiverings
systemen
Toegankelijkheid
Programma jaar 2 verdieping
blok 1 blok 2 blok 3 blok 4
Ruimtelijke
informatie
Digitaal
beschikbaarstellen
E-depot Tekstanalyse
Conserveren
Preserveren
Informatie
beveiliging
Informatie
auditering
Beroepsproduct
of Inventaris
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 20 juli 2022