Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jongerenwerk in online leefwereld van jongeren

Project

In mei 2020 is door Youth Spot in samenwerking met 14 jongerenwerkorganisaties in Nederland een onderzoek gestart naar jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren.

Jongerenwerkers zijn sociaal werk professionals die jongeren in kwetsbare situaties (10-23 jaar) begeleiden bij het volwassen worden in de samenleving. Nu de online wereld voor jongeren een vanzelfsprekend onderdeel is van hun leefwereld, wordt het voor het jongerenwerk noodzakelijk om ook online te werken. Jongerenwerkers en teamleiders willen meer duidelijkheid over de rol van het jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren en over hoe zij jongeren kunnen vinden, volgen en begeleiden in de online leefwereld. Doel van dit project is duidelijkheid creëren over hoe jongerenwerkers kunnen werken in de online leefwereld van jongeren.

Het betreft praktijkgericht ontwerponderzoek in drie fases waarin gebruik wordt gemaakt van diverse methoden en technieken:

Fase 1 Vooronderzoek (mei t/m okt 2020)

Fase 1 bestaat uit 1) photovoice door jongeren 2) vragenlijstonderzoek onder ouders, mensen uit informeel netwerk, school/werk, politie, wijkteams en gemeenten en 3) een Delphi-studie onder jongerenwerkers en geeft helderheid over de rol van het jongerenwerk in de online leefwereld.

Fase 2 Ontwerpen (nov 2020 t/m juni 2021)

Fase 2 bestaat uit het in co-creatie met jongeren, jongerenwerkers en docent-onderzoekers ontwerpen van drie methodieken voor het werken in de online leefwereld:

  1. Online als Vindplaats
  2. Signaleren Online
  3. Begeleiden Online

Fase 3 Evalueren (juli 2021 t/m april 2022)

Fase 3 bestaat uit het toepassen van de methodieken in de online jongerenwerk-praktijk en monitoren van de uitwerking op de ontwikkeling van jongeren met logboeken, intervisie en vragenlijsten onder jongeren (0 en 1-meting).

Wat levert dit onderzoek op?

Inzicht in hoe jongerenwerkers door het vinden, volgen en begeleiden van jongeren in de online leefwereld bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties. Eindproducten van dit onderzoek zijn onder andere:

  • Brochure ‘Rol jongerenwerk in online leefwereld van jongeren’.
  • Drie methodieken: Online als vindplaats, Signaleren Online en Begeleiden Online.
  • Handboek Jongerenwerk in de Online Leefwereld van Jongeren.
  • Artikel over Bijdrage jongerenwerk in online leefwereld aan vergroten persoonlijke ontwikkeling en participatie van jongeren.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt mogelijk gemaakt door SIA RAAK-Publiek subsidie en eigen bijdragen van partners en de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk werkt voor de kennisverspreiding samen met: BVJong, Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Verdiwel en Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam wordt gevormd door: dr. Judith Metz, dr. Willeke Manders en Dejan Todorović, MSc.

Meer informatie:

Project volgen kan via www.hva.nl/youthspot en aanmelden voor nieuwsbrief op de website.

Voor vragen: projectleider Dr. Willeke Manders via w.a.manders@hva.nl of 06-42100183.

Gepubliceerd door  AKMI 22 juni 2020

Project Info

Startdatum 01 mei

Contact

Judith Metz