Centre of Expertise Urban Vitality

Voedingstudenten zetten zich in voor gezondheid Amsterdammers

Project

Het is hoog tijd om de inwoners van Amsterdam gezonder te maken. Daarom zet de opleiding Voeding en Diëtetiek al haar eerstejaarsstudenten in voor een onderzoek naar voeding en beweging in relatie tot de gezondheid van Amsterdammers. Samen met het lectoraat Voeding en Beweging, het lectoraat Gezondheid en Omgeving én partners uit Amsterdam onderzoeken ruim 300 studenten vragenstukken uit de praktijk.

studenten Voeding HvA

Risicogroepen in Amsterdam hebben meer aansporing en hulp nodig om gezonder te leven. Daarom zet de opleiding Voeding en Diëtetiek al haar eerstejaarsstudenten in voor uiteenlopende vraagstukken over een gezonde levensstijl. Voor deze pilotstudie inventariseren studenten bij de risicogroepen waarom het voor hen lastig blijft gezonde keuzes te maken op het gebied van voeding en bewegen.

Voordelen nieuwe aanpak

 • Studenten werken interdisciplinair aan beroepsproducten.
 • Aantoonbare verbinding tussen onderzoek, onderwijs en inwoners van Amsterdam.
 • Studenten voelen urgentie van de praktijk en leren daarom meer.
 • Authentiek onderwijs waarbij studenten leren onderzoek te doen in de praktijk.
 • Betere aanpak van gezondheidsproblemen in Amsterdam vanwege groot aantal studenten die de opleiding inzet voor deze pilotstudie.

Doel

De opleiding Voeding en Diëtetiek krijgt meer inzicht in dit nieuwe type onderwijs waarin praktijkpartners, organisaties, overheden, lectoraten en opleidingen samenwerken aan concrete onderzoeksvragen.

Methode

Alle betrokken docenten worden accounthouders en zorgen voor een langdurig relatiebeheer. Op deze manier borgen zij de kwaliteit en duurzaamheid van deze pilotstudie.

 • De opleiding Voeding en Diëtetiek en het lectoraat Voeding en Beweging benaderen hun relaties voor onderzoeksvragen die bijdragen aan de gezondheid van Amsterdammers.
 • Tijdens dit pilotproject kiezen studenten een onderzoeksproject (6 projectgroepen per klas van 30 studenten).

Verwachte resultaten/producten

 • Een nieuw onderwijsprogramma voor het pilotproject met minimaal 20 kennisclips en tenminste 1 e-learning over onderzoeksmethodieken en kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken.
 • Kennis over de gezondheidsstatus van inwoners in de verschillende wijken in Amsterdam.
 • Inzicht in strategieën die de gezondheid van Amsterdammers bevorderen.
 • Netwerk van praktijkpartners die met elkaar de gezondheid van Amsterdammers willen verbeteren.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk?

De opleiding Voeding en Diëtetiek vernieuwt het onderwijs doordat studenten vanaf het eerste jaar werken aan interdisciplinaire beroepsauthentieke opdrachten door middel van co- creatie (gezamenlijke nieuwe kennis creëren) en blended learning (integratie van face-to-face en online leren).

In de pilotfase experimenteert de opleiding met de kwaliteitsborging van de data. Op deze manier verzamelen docent-onderzoekers en studenten de komende jaren kwalitatief goede data waarmee zij beroepsproducten ontwikkelen die bijdragen aan de gezondheid van Amsterdammers.

Onderzoeksteam HvA

 • Robert Memelink - lectoraat Voeding en Beweging
 • Michael Tieland - lectoraat Voeding en Beweging
 • Annemarie Both – opleiding Voeding en Diëtetiek
 • Freek Morren – opleiding Voeding en Diëtetiek
 • Anouk van der Steen – opleiding Voeding en Diëtetiek
 • Amely Verreijen – opleiding Voeding en Diëtetiek
 • Lars Vierbergen - The Food Lab HvA

Externe partners

 • Bajeskwartier
 • BOOT
 • Gemeente Amsterdam
 • Bewonersorganisatie Eigenwijks

Subsidieverstrekkers

 • Zaaigeld Urban Vitality (voorbereiding pilot)
 • Geld Onderwijs en Onderzoek (start nieuw onderwijs)
 • Comenius Leadership Fellow Beurs (begeleiding en evaluatie bij het ontwerpproces van het nieuwe onderwijs door het lectoraat Higher Education, Research and Innovation)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 november 2019

Project Info

Studenten Voeding HvA
Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 aug 2020