Centre of Expertise Urban Vitality

Hoestmachine bij kunstmatige beademde IC-patiënten

Project

In Nederland komen jaarlijks tienduizenden patiënten op een Intensive Care (IC) terecht. Deze patiënten hebben vaak kunstmatige beademing nodig. Dit bemoeilijkt het schoonhouden van de luchtwegen waardoor de kans op vastzittend slijm en luchtweginfecties toeneemt. Verpleegkundigen verlenen luchtwegzorg door de luchtwegen handmatig uit te zuigen of met een beademingsballon een hoest na te bootsen. Deze handelingen zijn arbeidsintensief en risicovol. Het nabootsen van een hoest kan ook met een hoestmachine. De machine blaast eerst lucht in de luchtwegen van de patiënt. Daarna zuigt het apparaat de lucht uit de longen waardoor een krachtige uitademingsluchtstroom ontstaat.

Ziekenhuizen gebruiken hoestmachines al succesvol bij patiënten buiten de IC. Over de toepassing, veiligheid en effectiviteit van hoestmachines bij kwetsbare IC-patiënten hebben zij echter onvoldoende kennis.

Doel

Het onderzoeksteam van dit project wil vaststellen of hoestmachines bijdragen aan een optimale luchtwegzorg bij IC-patiënten, door zowel de toepasbaarheid, de veiligheid en de effectiviteit van deze machines te onderzoeken.

Methode

  • Wat is de huidige praktijk van hoestmachines bij IC-patiënten in Nederland? (landelijk vragenlijst onderzoek)
  • Welke instellingen gebruiken IC’s bij beademde patiënten? (literatuuronderzoek)
  • Welke factoren spelen een rol voor professionals om de hoestmachine wel of niet te gebruiken? (focusgroep)
  • Hoe veilig en toepasbaar is de hoestmachine bij IC-patiënten? (pilotstudie)
  • Wat zijn de ervaringen van de IC-patiënt, zijn of haar naasten en de IC-zorgverleners ten aanzien van het gebruik van hoestmachines bij IC-patiënten? (procesevaluatie)

Verwachte resultaten

  • Afgeronde promotie door middel van peer-reviewed artikelen.
  • E-learning voor IC-verpleegkundigen.

Wat draagt het bij aan onderzoek/onderwijs/praktijk?

De kostbaarheid van de IC-zorg en toenemende druk op beschikbare beademingsbedden vraagt om onderzoek naar mogelijke behandelingen die de intensiteit van luchtwegzorg verminderen. Dit onderzoeksplan biedt wetenschappelijke onderbouwing om de hoestmachine veilig toe te passen op IC-afdelingen.

De gebruikte methoden dragen bij aan de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen die regelmatig nieuwe behandelingen introduceren. Dit onderzoek draagt inhoudelijk bij aan het onderwijs van studenten Verpleegkunde en studenten van de verpleegkundige Master of Science Critical Care. Op nationaal niveau kan de ontwikkelde e-learning worden ingezet voor bijscholing in verschillende disciplines.

Externe partners

  • Intensive Care afdeling Amsterdam UMC: Dr. Frederique Paulus en Prof. Dr. Marcus J. Schultz
  • Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care, King’s College Londen, Engeland
  • Department of Critical Care, Sunnybrook Health Sciences Centre and Sunnybrook Research Institute, Toronto, Canada: Prof Dr. Louise Rose
Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2017
Einddatum 31 dec 2023

Contact

Wilma Scholte Op Reimer