Centre of Expertise Urban Vitality

Fysiek functioneren van acuut opgenomen ouderen

Project

Acute opname in het ziekenhuis heeft een grote fysieke impact op ouderen boven de 70 jaar. Een gedeelte van deze ouderen verliest fysieke functies, zoals opstaan uit een stoel. In hun dagelijkse activiteiten worden zij afhankelijk van anderen. Dit onderzoek brengt de mogelijke oorzaken van de achteruitgang in kaart en ontwikkelt behandelingen die acuut opgenomen ouderen helpen bij het op peil houden van hun fysieke functioneren.

Dit onderzoek sluit aan bij het Hospital-ADL onderzoek van de afdeling Geriatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Onderzoekers brengen de kwaliteit van de zorg voor acuut opgenomen ouderen in kaart en bekijken op welke wijze de zorg voor deze groep kan worden geoptimaliseerd.

Doel

Het ontwikkelen van een persoonsgerichte interventie om het verlies van fysiek functioneren van acuut opgenomen ouderen na ziekenhuisopname te verminderen.

Methode

Onderzoekers observeren vierhonderd ouderen in zes ziekenhuizen van ziekenhuisopname tot en met 1 jaar na ontslag. De observaties gebruiken onderzoekers voor het ontwikkelen van een behandelprogramma.

Verwachte resultaten/producten

  • Publicaties in peer-reviewed tijdschriften.
  • Verbeteren onderwijsprogramma van de opleiding Fysiotherapie door integratie van actueel wetenschappelijk onderzoek.
  • Verspreiden van kennis via nascholing.

Wat draagt het bij aan onderzoek/praktijk/onderwijs

De uitkomsten van het onderzoek worden geïmplementeerd in de diverse opleidingen van de faculteit Gezondheid. Nascholing wordt gegeven aan het werkveld met betrekking tot de inzichten en de kennis.

Partners

Amsterdam UMC, locatie AMC

Metingen zijn verricht in het:

  • Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Slotervaart ziekenhuis
  • BovenIJ ziekenhuis
  • TerGooi ziekenhuis
  • Isala ziekenhuis
  • Meander ziekenhuis
Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 31 dec 2020