Centre of Expertise Urban Vitality

RITME

Rehabilitation nutrition and exercise Intervention in Tavi-patients to prevent Malnutrition and increase Exercise-capacity

Project

Een ernstig vernauwde hartklep (aortastenose) is de meest voorkomende hartklepaandoening die vooral voorkomt op hogere leeftijd. Kwetsbare ouderen met aortastenose kunnen via de relatief eenvoudige TAVI-behandeling (Transcatheter Aortic Valve Implantation) een nieuwe aortaklep krijgen. Een op de drie patiënten ervaart ondanks deze ingreep geen verbetering in hun fysiek functioneren en één op de tien komt zelfs te overlijden in het eerste jaar na de TAVI. Het RITME-project brengt risicofactoren over voeding en bewegen beter in kaart voor deze slechte uitkomsten. Verder onderzoekt het projectteam wat zorgprofessionals kunnen veranderen op het gebied van voeding en beweging in de voor- en nazorg, zodat patiënten beter uit de operatie komen.

Veel kwetsbare patiënten die een TAVI ondergaan hebben slechte voedingsgewoontes en bewegen te weinig. Dit leidt tot een hoger risico op afname van fysiek functioneren en een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden na de operatie.

Doel

  • Het beter in kaart brengen van voeding- en beweeggerelateerde risicofactoren bij TAVI-patiënten. Denk bij risicofactoren bijvoorbeeld aan voedingskwaliteit, eiwitinname, fysieke activiteit, spiermassa, spierkwaliteit en spierkracht.
  • Het ontwikkelen van een protocol voor een voeding- en beweeginterventie specifiek voor kwetsbare TAVI-patiënten.

Methode

Door middel van beschikbare en nieuw verzamelde data brengen onderzoekers de risicofactoren met betrekking tot voeding en bewegen in kaart. Daarnaast doen zij kwalitatief onderzoek naar factoren die het voeding en beweeggedrag van TAVI patiënten beïnvloeden. Zo ervaren patiënten bijvoorbeeld belemmeringen zoals minder eetlust en symptomen van de verkalkte aortaklep, die ervoor zorgen dat de fysieke activiteit of de voedingsinname laag is. Het is belangrijk dat hier in een interventie rekening mee wordt gehouden.

Tot slot voeren onderzoekers een haalbaarheidsstudie uit waarbij zij verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en patiënten betrekken om de verschillende componenten van de ontwikkelde interventie te testen. Zo maken onderzoekers bijvoorbeeld gebruik van een tabletapplicatie, zodat mensen zelfstandig kunnen trainen. Tijdens de haalbaarheidsstudie kijken zij welke hulp patiënten en zorgverleners nodig hebben bij het gebruik van deze applicatie.

Verwachte resultaten/producten

  • Een protocol voor een RCT waarin een beweeg- en voedingsinterventie wordt aangeboden aan kwetsbare TAVI-patiënten.
  • Het onderzoek leidt tot meer inzicht in de voedingsinname en fysieke activiteit van TAVI-patiënten. Verder levert het onderzoek meer kennis over de risico’s die een slechte voedingsinname en weinig fysieke activiteit met zich meenemen.

Bijdrage praktijk/onderzoek/onderwijs

  • Een interventie die zorgprofessionals in de praktijk kunnen toepassen bij TAVI-patiënten.
  • Verschillende stageplaatsen voor HvA-studenten die interesse hebben in beweging en voeding bij ouderen.

Externe partners

  • Paramedisch Advies Centrum Aalsmeer (PACA)
  • Amsterdam UMC, Cardiologie
  • Amsterdam UMC, Diëtetiek & Voedingswetenschappen
  • Quantib Artificial Intelligence in Healthcare & Radiology
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2019
Einddatum 01 apr 2023

Contact

Dennis van Erck
Marjolein Snaterse