Centre of Expertise Urban Vitality

Het leernetwerk 'Sterke Schakels 2.0'

Project

In aansluiting op het eerste leernetwerk: Sterke Schakels tussen onderwijs en wijkpraktijk is er een vervolgsubsidie toegekend voor de volgende stap. Sterke Schakels wordt gecontinueerd en uitgebreid met docenten van het ROC en mbo-wijkverpleegkundigen.

In deze nieuwe samenstelling gaan we aan de slag om allereerst na te denken en uit te wisselen wat de actuele thema’s zijn die we gemeenschappelijk hebben en wat we in samenwerking van elkaar kunnen leren. Focus op goede afstemming tussen het mbo en hbo is een agendapunt waarbij de wijkpraktijk een belangrijk referentiepunt is. In enkele werksessies wordt een concreet plan gemaakt voor de uitwerking van onderwijsmodules met de focus op aansluiting mbo-hbo.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 maart 2020

Project Info

Startdatum 01 nov 2016
Einddatum 01 nov 2017

Contact

Berna Sol