Centre of Expertise Urban Vitality

EXClusion by sEcLusion (EXCEL)

Promotieonderzoek

Project

De studie EXCEL onderzoekt of er een verband bestaat tussen separatie en agressie in de acute psychiatrie en diverse factoren bij verpleegkundigen en (psychiatrische) opnameafdelingen.

Financiering:

AMC innovatie-impuls

Professionaliseringsbudget Verpleegkunde HvA

Promotor: Prof. dr. L. de Haan (Amsterdam UMC, locatie AMC)
Co-promotor: Dr. C.M.H. Latour (HvA)
Lectoraat: Integratie van psychiatrische en somatische zorg

Het doel van de studie EXCEL is separatie van psychiatrisch patiënten in de toekomst te minimaliseren. Separatie wordt in de geestelijke gezondheidszorg gebruikt als interventie bij agressie door patiënten. Het separeren van een patiënt brengt echter grote risico’s met zich mee. Daarom dient deze dwangtoepassing zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Achtergrond

Door de afname van opnameplekken in de geestelijke gezondheidszorg verblijven patiënten steeds langer thuis. Zij kunnen pas tegen hun wil worden opgenomen wanneer er gevaar ontstaat voor de patiënt zelf of diens omgeving. Deze doelgroep vraagt hoog complexe en intensieve zorg binnen psychiatrische ziekenhuizen. De nieuwe behandelstandaard op gesloten opnameafdelingen wordt dan ook 'High Intensive Care' (HIC) genoemd. Het doel is de patiënt zo snel mogelijk in de eigen omgeving te laten herstellen. Dit onderzoeksproject draagt bij aan het verder ontwikkelen van gerichte interventies.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Kwantitatief onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in het Amsterdam UMC, locatie AMC, op de afdeling Psychiatrie. Op de gesloten opnameafdeling worden gedurende 2 jaar zeer gedetailleerde data verzameld over incidenten met agressie, geweld, separatie, dwangmedicatie en fixatie. Middels data-analyse wordt gezocht naar verbanden met separatie, keuzes voor dwangtoepassingen door verpleegkundigen en de dynamiek van het verpleegkundig team.

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatief onderzoek is genaamd ‘PAUSE-study’. Dit staat voor: Patient and Nursing Advice on psychiatric intensive care Unit Safety and de-Escalation. In deze studie wordt aan zowel patiënten als verpleegkundigen om een analyse gevraagd van een agressie-incident waarbij zij betrokken waren. Tevens wordt hen gevraagd aanbevelingen te doen waardoor zulke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 6 september 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2016
Einddatum 30 jun 2020

Contact

dr. L.L.N.J. Boyette (UvA)